Näkökulmia

Joe Bidenin presidenttikauden veropoliittiset vaikutukset

Suunnanmuutos

Joe Biden näyttää astelevan Valkoiseen taloon ja ottavan vastuun maan finanssipolitiikasta tammikuusta 2021 alkaen. Biden on kampanjassaan painottanut suuryritysten ja korkean tulotason henkilöiden verokantojen korotusta sekä näiden veronmaksajien käytettävissä olevien kannustimien poistamista. Lisäksi Bidenilla tiedetään olevan edeltäjäänsä positiivisempi suhtautuminen kansainvälisiin hankkeisiin. Näin ollen konsensuksen löytäminen OECD:n kansainvälisen verotuksen hankkeisiin voi Bidenin johdolla olla astetta helpompaa, vaikka lähtökohtana myös hänellä on ensisijassa paikallisten työpaikkojen luominen sekä Yhdysvaltojen ja yhdysvaltalaisten yritysten etu.

Joe Bidenin presidenttikauden veropoliittiset vaikutukset

11.11.2020

Oheinen Deloitten "Suunnanmuutos-muistio" tarkastelee Bidenin veropoliittisia ehdotuksia, niiden vertailua nykyiseen lakiin ja sitä, kuinka paljon hän saa poliittisista ja taloudellisista tekijöistä riippuen näistä ajamistaan asioistaan mahdollisesti läpi.

Vaikka koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset hallitsivat finanssipoliittista keskustelua vaalikampanjan aikana, yksi presidentin äänestykseen epäsuorasti vaikuttaneista asioista oli republikaanien hyväksymän verolain uudistuksen kohtalo, jonka presidentti Trump allekirjoitti vuonna 2017.

Joe Biden kampanjoi esittäen, että vuoden 2017 lain edut ovat tarjonneet suuryrityksille ja varakkaille yksityishenkilöille liian suuria etuja. Hänen mielestään liittovaltion tuloverojärjestelmää on uudistettava, jotta näiden veronmaksajien varmistetaan maksavan "oikeudenmukaisen osuutensa" veroista. Tätä varten hän on ehdottanut korkeimpien tuloverokantojen korottamista sekä näiden verovelvollisten käytettävissä olevien kannustimien poistamista ja rajoittamista. Bidenin mukaan saadut tulot olisi syytä käyttää keskiluokan verohelpotuksiin ja tärkeämpiin muihin menoihin.

Oliko tieto hyödyllistä?