Artikkeli

On taas veroilmoituksien aika – Deloittella verokonsultitkin osaavat koodata

Pitenevät päivät ja yhä useammin taivaalla välkkyvä aurinko kertovat kevään olevan siinä vaiheessa, että yritysten veroilmoitukset ovat jälleen ajankohtaisia. Olemme Deloittella jo täydessä työn touhussa. Autamme asiakkaitamme vuosittain veroilmoitusten laadinnassa ja tarkistamisessa. Veroasiantuntijamme ovat lisäksi suunnitelleet, rakentaneet ja koodanneet automatiikkaa hyödyntävän veroilmoitustyökalun, joka sujuvoittaa veroilmoitusten laadintaa.

7.4.2022

Trendit ja lakiuudistukset heijastuvat veroilmoitustyöhön

Veroilmoituksen laadintaa voidaan pitää veroasiantuntijoiden perustekemisenä, mutta erilaiset trendit ja lakiuudistukset heijastuvat veroilmoitustyöhön ja tuovat mukanaan uutta ihmeteltävää joka vuosi. Esimerkiksi OECD:n Pillar 2, joka saattaa osaltaan vaikuttaa tulevaisuudessa myös suomalaisten yhtiöiden veroilmoituksiin, tuo mukanaan uusia raportointivelvoitteita. Verohallintojen palveluiden sähköistäminen asettaa myös omat haasteensa veroilmoitusten tekijöille ja käytettäville ohjelmistoille. Perinteinen veroasiantuntijan rooli on muuttunut puhtaasta lainsäädäntöteknisestä neuvonantajasta kohti operatiivisempaa, liiketoiminnan lähellä olevaa kumppania. Roolissa on olennaista osata yhdistää sujuvasti numerot, juridiikka sekä liiketoiminnan ymmärrys – ja hallita myös ratkaisuja tukevat teknologiat.

 

Jatkuvasti kehityksessä mukana – automatisoitu pilvipohjainen veroilmoitustyökalumme tehostaa työskentelyä ja vapauttaa aikaa ajatustyöhön

Seuraamme Deloittella aktiivisesti lainsäädäntö- kuin muitakin alamme kehityshankkeita ja otamme ne huomioon palveluidemme kehittämisessä. Erityisen ylpeitä olemme lokaalisti rakentamastamme, automatiikkaa hyödyntävästä pilvipohjaisesta veroilmoitustyökalustamme. Työkalumme toimii globaalin alustan päällä, on kytkettävissä muihin järjestelmiin ja taipuu joustavasti myös tulevaisuuden kehitystarpeisiin. Kokeneet veroasiantuntijamme ovat suunnitelleet, rakentaneet ja koodanneet työkalun, ja ovat aktiivisesti mukana sen ylläpidossa ja jatkokehityksessä.
 

Koodaus konkreettiseksi osaksi verokonsultin arkea

Kyllä, veroasiantuntijatkin osaavat siis koodata! Deloitten veropalveluissa työskentelevä Arttu Mannonen kertoo, miten koodaus tuli konkreettiseksi osaksi hänen työnkuvaansa.

Olen ollut kiinnostunut teknologian ja digitalisaation mahdollistamasta työskentelyn tehostamisesta, joten kun minulle tarjottiin mahdollisuutta hypätä mukaan uuden automatiikkaa hyödyntävän veroilmoitustyökalun kehitystiimiin, vastasin heti kyllä. Veroilmoitustyökalun suunnittelu ja koodaaminen ovat mainiota vaihtelua verokonsultin arkeen. Nyt, kun työkalu on käytössä, on mahtava tunne laatia veroilmoituksia työkalulla, jonka kehittämisessä ja rakentamisessa on itse ollut mukana.

Niina Roukala

Tax Compliance Lead

Niina Roukala
niina.roukala@deloitte.fi

Arttu Mannonen

Veroasiantuntija

Arttu Mannonen
arttu.mannonen@deloitte.fi

P.S. Jaamme huhtikuun aikana neljä olennaisinta vinkkiä ja muistettavaa asiaa veroilmoituksien laatimiseen. Pysy kuulolla!  

VINKKI 1. Maija Vuorisaari 

Kirjanpidon ja verotuksen välisiä eroja on hyvä seurata jo tilikauden aikana. Verotukseen vaikuttavien erien poimiminen veroilmoituksen laatimisvaiheessa helpottuu, jos niitä on seurattu kirjanpidossa omilla tileillään. Selkeät ja hyvin dokumentoidut täsmäytyslaskelmat auttavat hahmottamaan kirjanpidon ja verotuksen välisiä eroja.

VINKKI 2. Niina Roukala

Poistot aiheuttavat usein eroja verotuksen ja kirjanpidon välille. Eroja syntyy tyypillisesti muun muassa verotuksen maksimipoistojen ja verotuksessa sovellettavan irtaimen käyttöomaisuuden epäsuoran tuloutuksen vuoksi. Hyvä käytäntö on laatia vuosittain käyttöomaisuuden menojäännöstäsmäytys tilinpäätöksen tueksi tai viimeistään veroilmoitusvaiheessa.

VINKKI 3. Tuomas Kiviranta

Yhteisön, kuten osakeyhtiön, sekä avointen ja kommandiittiyhtiöiden korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan, jos nettokorkomenot ovat verovuonna yli 500 000 euroa. Tällöin vain osa nettokorkomenoista on vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisten nettokorkomenojen määrän laskentaan liittyy runsaasti tulkintakysymyksiä, ja korkovähennysrajoitussäännöksen soveltamista kannattaakin miettiä huolellisesti esimerkiksi yhdessä asiantuntijan kanssa.

VINKKI 4. Arttu Mannonen

Veroilmoitusten jättöpäivä lähestyy! Yritysveroilmoitusten viimeinen jättöpäivä on 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2021, on veroilmoituksen eräpäivä tänä keväänä käytännössä 2.5.2022. Tiesithän, että veroilmoituksen antamiseen on myös mahdollista hakea lisäaikaa? Lisäaikaa kannattaa hakea, jos vaikkapa tilinpäätöksen laadintaan on tullut yllättäviä viivästyksiä eivätkä lopulliset luvut ole vielä saatavilla huhtikuun lopussa. Tsemppiä veroilmoitusten laadintaan!

Oliko tieto hyödyllistä?