Kansankapitalismia edistämään – eri sijoitusmuodot samalle viivalle

Näkökulmia

Kansankapitalismia edistämään – eri sijoitusmuodot samalle viivalle

Blogi: Virpi Pasanen

Sijoitusten verotusta sääntelevä lainsäädäntömme on vanhaa ja sisältää paljon epäjohdonmukaisuuksia. Suurin osa sääntelystä on laadittu ajassa, jolloin erilaisia sijoitusvaihtoehtoja oli merkittävästi vähemmän eikä sijoitustoiminnassa ollut juurikaan kansainvälisiä ulottuvuuksia.

13.6.2018

Kaikki me suomalaisen sijoittamisen asialla olevat olimmekin hyvin iloisia, kun Valtiovarainministeriö asetti kesäkuussa 2017 työryhmän selvittämään eri sijoitusmuotojen ja kertamaksullisten eläkkeiden verokohtelua. Kahlasimme läpi tämän 269 sivuisen raportin (Eri sijoitusmuotojen verokohtelu Työryhmäraportti), joka julkaistiin toukokuussa 2018 ja avaamme tässä sen sisältöä ja näkökulmiamme sen mahdollisuuksista.

Työryhmä on käynyt läpi laajasti eri sijoitusmuotoja sekä niiden verotusta sekä verotuskäytäntöön liittyviä epäsymmetrioita. Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa eri sijoitustuotteita saatetaan verottaa hyvinkin eri tavalla, vaikka erilaiselle verokohtelulle ei helposti löydäkään perusteltuja syitä.

Säännösten puuttuessa sijoitustuotteiden verotuskohtelu on määritetty tuomioistuinten ratkaisuilla ja Verohallinnon ohjeistuksella pyrkien huomioimaan niin EU-sääntely kuin verosopimusten merkitys. Kaikkien sijoitustuotteiden yksityisoikeudellinen sääntely ei myöskään aina ole ollut selvää. Kun Suomen sisäinen lainsäädäntö ei ole tunnistanut läheskään kaikkia sijoitusmuotoja, on tämän johtanut usein pitkiin prosesseihin tuomioistuimissa, kunnes varmuus yksittäisen sijoitusmuodon verokohtelusta on saatu.

Osaltaan säännöksiä on pitkin matkaa myös tiukennettu erityisesti pitkäaikaissäästämiseen tähtäävien tuotteiden osalta. Verotuksen ennakoitavauus ja oikeusvarmuus ei sijoitustuotteiden osalta ole ollut tyydyttävällä tasolla. Näemme, että työryhmän työ auttaa lainsäätäjää osaltaan kiinnittämään huomiota sijoitustuotteiden verokohtelun epäsymmetriaan sekä luomaan meille kansankapitalismia tukevan toimintaympäristön.

Valmistaudu sijoittamisen verokohtelun muutokseen jo nyt

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan laaja-alaisen ymmärryksen muutoksen vaikutuksista sekä valmiuden toteuttaa oikeat toimenpiteet.

open in new window Lue lisää

Verotuksella pyrittävä neutraalisuuteen

Työryhmän työn keskeisenä teemana on ollut eri sijoitusmuotojen verotuksen neutraalisuuden arviointi. Työryhmä toteaakin loppuraportissaan, että vaikka kaikkien sijoitustuotteiden täysin yhdenmukaista verokohtelua ei ole mahdollista saavuttaa, pitäisi verokohtelua silti pyrkiä lähentämään. Tavoitteena pitäisi olla järjestelmä, jossa sijoituspäätökset tehdään muista kuin verotuksellisista lähtökohdista. Suomalainen kansankapitalismi kiittäisi tästä.

Julkisessa keskustelussa tikun nokkaan on nostettu erityisesti ns. kapitalisaatiosopimukset ja niiden verotuksellinen hyöty suhteessa perinteiseen osakesäästämiseen. Näiden ns. vakuutuskuorten verotuksellinen houkuttelevuus on perustunut siihen, että verotus tapahtuu vasta, kun verotettavia tuottoja katsotaan nostettavan vakuutuskuoresta. Kapitalisaatiosopimuksia on kritisoitu laajasti siitä, että ne ovat mahdollistaneet osakesalkun kierrättämisen ilman veroseuraamuksia toisin kuin suora osakesäästäminen – ilman että vastaavaa mahdollisuutta tarjotaan tahoille jotka sijoittavat ilman vakuutuskuorta.

Kansankapitalismia edistämään

Merkittävä osa suomalaisten säästöistä on edelleen pankkitileillä, vaikka rahoitusmarkkinoihin kohdistuvaa sääntelyä onkin viime vuosikymmeninä purettu ja pääomien liikkuvuutta vapautettu. Suomalaiset kotitaloudet sijoittavat tällä hetkellä eniten sijoitusrahastoihin. Tämä on ollut monelle yksinkertainen ja helppo tapa sijoittaa.

Työryhmän mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 800 000 osakesäästäjää. Keskimääräinen osakesäästäjä omistaa vähän yli kolmen yhtiön osakkeita. Kun verotettavat luovutusvoitot suorien osakesijoitusten osalta realisoituvat aina luovutuksen yhteydessä, voi tämä osaltaan rajoittaa yksityishenkilöiden tarkoituksenmukaista salkunhoitoa, toteaa työryhmän raportissaan. 

Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa ei ole käytössä luonnollisten henkilöiden sijoitussäästötiliä. Pohjoismaista sijoitussäästötili on käytössä mm. Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa sijoitussäästötili on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta. Sijoitustilien rakenteet vaihtelevat maittain, mutta niille on ominaista taata edullisempi verokohtelu suoraan osakesijoittamiseen verrattuna. Tämä tapahtuu niin, että tilin sisällä voidaan tehdä osaluovutuksia verovapaasti.

Useissa malleissa myös osinkotulot ovat sijoitussäästötilille ohjattuina verovapaita. Sekä osakeluovutusten voitot että osinkotulot verotetaan tyypillisesti vasta, kun tuotto nostetaan tililtä. Työryhmä on raportissaan todennut, että osakesäästötilit vähentäisivät omistusten lukkiutumisvaikutuksia sekä ohjaisi hajauttamana sijoituksia enemmän. Nämä molemmat tavoitteet ovat mielestämme tärkeitä päämääriä kansankapitalismin ja suomalaisten vaurastumisen edistämiseksi.

On toimenpiteiden aika!

Kansakapitalismissa on kyse henkilökohtaisesta varautumisesta tulevaan. Siihen meitä kaikkia suomalaisia pitäisi kannustaa. Työryhmän hyvä ja analyyttinen työ on erinomainen lähtökohta sijoitusinstrumenttien ja niiden verokohtelun yhtenäistämiselle ja uudistamiselle. Se auttaa tarjoamaan suomalaisille entistä monipuolisempia tapoja sijoittaa. Toimiva lainsäädäntö takaa monipuolisia sijoitusvaihtoehtoja sekä tekee eri sijoitusmuotojen vertailun läpinäkyväksi ja helpoksi.

Muuttuva lainsäädäntö muuttaa paitsi sijoitusinstrumentteja ja sijoittajien käyttäytymistä, se johtaa myös tarpeeseen uudistaa palveluntarjoajien ansainta- ja toimintamalleja, palveluita, prosesseja ja järjestelmä. Tämän vuoksi valppautta tarvitaan paitsi lainsäätäjiltä, myös sijoittamisen ja finanssialan ammattilaisilta. Suomalaiset sijoitusinstrumentit ovat muutoksen edessä ja alan yrityksille tämä on suuri mahdollisuus.

Tärkeää on, että työryhmän rapotti ei hautaudu pölyttymään erilaisten selvitysten rivistöön, vaan ratkaisuja tehdään jo elokuun budjettiriihessä. Ainakin poliittisissa puheissa sijoitustili on saanut lämpimän vastaanoton. On aika muuttaa sanat teoiksi!

Oliko tieto hyödyllistä?