Artikkeli

EU haluaa lisätä osakkeenomistajien oikeuksia – näin varaudut!

EU:ssa viimeistellään parhaillaan direktiiviä, joka toteutuessaan antaisi pörssiyhtiöiden osakkeenomistajille oikeuksia vaikuttaa yhtiön palkitsemiseen. Direktiivillä halutaan parantaa markkinoilla havaittuja epäkohtia, kuten osakkeenomistajien riittämätöntä vaikutusmahdollisuutta ja palkitsemisen läpinäkyvyyden puutetta.

Blogi: Veera Campbell / Deloitte

Jalot tavoitteet - lisää sääntelyä?

Finanssikriisi osoitti, että palkitsemisen läpinäkyvyydessä on parannettavaa. Komission direktiiviehdotuksen mukaan yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän jatkossa vähintään kerran kolmessa vuodessa ja palkitsemisen vuosiraportin vuosittain. Käytännössä osakkeenomistajat äänestäisivät esimerkiksi toimitusjohtajan palkitsemisesta yhtiökokouksessa.

Direktiivin on määrä tulla voimaan kahden vuoden 
kuluttua siitä, kun se on EU:ssa virallisesti hyväksytty eli todennäköisesti keväällä 2019. Jotain muutoksia osakkeenomistajien oikeuksiin on joka tapauksessa luvassa. Vaikka direktiivin kulku EU:n päätöselimissä kestää oman aikansa, muutokseen kannattaa jo varautua. Yhtiön pitkän tähtäimen palkitsemisen ja osakkeenomistajien tiedottamisen miettiminen ei ole turhaa työtä, kävi direktiivin kanssa miten tahansa.

Käytännön vinkkini vuodelle 2017
  • Aloita suunnittelu ajoissa. Näin varmistat, että yhtiönne järjestelmät ja palkka- ja palkkioselvitykset täyttävät direktiivin vaatimukset. Mieti ja suunnittele tulevia raportteja vuoden 2017 aikana. Tämä auttaa samalla tunnistamaan mahdolliset aukot ja puutteet ajoissa.
  • Pohdi palkitsemisen aikajännettä. Palkitsemispolitiikka tulee jatkossa tarkasteluun kolmen vuoden välein, omaa palkitsemispolitiikkaa kannattaisikin nyt tarkastella tästä näkökulmasta. Onko palkitsemispolitiikkanne riittävän pitkäjänteinen ja palkitaanko oikeista asioista? Tukeeko se yhtiön pitkän aikavälin etuja ja kestävää liiketoimintaa?
  • Keskity pääviestiin. Onko yhtiönne pääviesti sijoittajille palkitsemisesta kirkas? Raporttia ei kannata laatia vain lain vaatimukset täyttäväksi, vaan sen on oltava selkeä ja ymmärrettävä kertomus siitä, miten yrityksenne palkitsee johtoa ja miksi.
  • Yksityiskohdat vs. jousto. Haasteeksi noussee, miten antaa osakkeenomistajille riittävästi yksityiskohtaista tietoa. Heidän pitää pystyä ymmärtämään ja tulkitsemaan palkitsemispolitiikkaa, mutta samalla johdolle pitäisi jäädä riittävästi joustoa ja pelivaraa yhtiön päivittäisessä johtamisessa.
  • Vuorovaikutus osakkeenomistajien kanssa. Mitä osakkeenomistajat haluavat raportissa nähdä? Mitä he ajattelevat yhtiönne palkitsemisesta? Voisiko suurimpia osakkeenomistajia konsultoida, ennen kuin uusi raportti menee yhtiökokoukseen hyväksyttäväksi?

Usein hallinnollista työtä lisäävät uudistukset tuovat mukanaan enemmän haasteita kuin hyötyjä. Toivotaan, että tämä muutos nähdään lopulta muunakin kuin pelkkänä hallinnollisena lisävelvollisuutena. On kuitenkin selvää, että direktiivi tuo fokuksen palkitsemiseen: yrityksiltä vaaditaan pitkäjänteinen palkitsemisstrategia, jolla halutaan parantaa yhtiön tulosta pitkällä aikavälillä ja sitoa johdon palkitsemisen ja tulokset toisiinsa. Mielestäni huomion kiinnittyminen palkitsemiseen ei koskaan ole huono asia.

Tästä voit lukea Veeran edellisen blogin: Viestintä on kannustinjärjestelmän paras kaveri

Oliko tieto hyödyllistä?