Uutiset

Komissio vapautti EU:n ulkopuolelta tuodut terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet tulleista ja ALV:sta

Päätös tehtiin EU-jäsenmaiden pyynnöstä  

Euroopan komissio teki jäsenmaiden pyynnöstä perjantaina 3.4.2020 päätöksen vapauttaa EU:n ulkopuolelta koronaviruksen torjumiseksi tuodut terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet tulleista ja arvonlisäverosta.

7.4.2020 (päivitetty 9.4.2020)

Vapautus koskee torjuntatyössä käytettäviä lääkinnällisiä laitteita sekä varusteita ja tarvikkeita. Vapautukset tulevat voimaan takautuvasti 30.1.2020 alkaen ja ovat päätöksen perusteella voimassa 6 kuukauden ajan. Komission on mahdollista jatkaa tarvittaessa vapautusten voimassaoloaikaa.

Kyseinen maahantuonnin tullien ja arvonlisäverojen vapautus koskee tavaroita.  Verohallinto on julkaissut tiedotteensa asiasta. Kyseiset tiedotteet jättävät vielä avoimeksi useita kysymyksiä, kuten vapautuksen soveltuvuuden eri toimijoihin ja toimintoihin. Vapautus perustuu tullittomuusasetuksen artikloihin (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009), joiden mukaan komission on mahdollista säätää vapautus ”katastrofien uhrien hyväksi”. Koska komission tekemä päätös on jäsenmaissa suoraan voimaan saatettavaa oikeutta, Tullin ja Verohallinnon työ päätöksen mukaisten vapautusten soveltamisen laajuuden määrittelemiseksi ei ole helppo.

Nyt jos koskaan Suomen viranomaisten tulisi keskittyä erityisen tarkasti päätöksen tarkoituksen toteuttamiseen ja siten pidättäytyä tarpeettoman suppeasta tulkintalinjasta tässä maailmanlaajuisessa taistelussa koronaviruksen torjumiseksi. Koska komission päätöksen tarkoitus ja tavoite on epidemian torjumisessa tarvittavien resurssien saatavuuden takaaminen, vapautusten soveltuvuuden kannalta merkitystä ei tulisi olla sillä, osallistuuko viruksen torjuntatyöhön yksityinen vai julkinen terveydenhuollon toimija tai hankitaanko laitteita ja varusteita EU:n ulkopuolelta vai toisista EU-maista.

Seuraamme Suomen ja muiden EU-maiden tulkintojen valmistumista jatkuvasti yhteistyössä muiden Deloitte-toimistojen kanssa. Olettehan yhteydessä, jos vapautuksen soveltuminen toimintaanne kiinnostaa!

Nyt jos koskaan Suomen viranomaisten tulisi keskittyä erityisen tarkasti päätöksen tarkoituksen toteuttamiseen ja siten pidättäytyä tarpeettoman suppeasta tulkintalinjasta tässä maailmanlaajuisessa taistelussa koronaviruksen torjumiseksi.  

Vielä muistutamme, että arvonlisäverolaki sisältää jo tällä hetkellä vapautuksen tutkimus- ja laboratoriopalveluista, jonka perusteella esimerkiksi erilaiset analyysipalvelut ovat arvonlisäverottomia. Tämä arvonlisäverottomuus koskee sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuoltopalvelujen tuottajia ja niin kotimaasta kuin toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolelta ostettavia tutkimus- ja laboratoriopalveluja.

Lue lisää COVID-19 vaikutuksista tullimenettelyihin täältä.  

 

Mirka Danielsson

Mirka Danielsson
mirka.danielsson@deloitte.fi
+358 (0)20 7555 742

 

Kati Heino

Kati Heino
kati.heino@deloitte.fi
+358 (0)20 7555 440

Johanna Oksa

Johanna Oksa
johanna.oksa@deloitte.fi
+358 (0)20 7555 329

Oliko tieto hyödyllistä?