vuokratalousjohtaja

Näkökulmia

Kannattaako taloushallinnon ammattilaisen vuokraaminen?

Blogi: Yrjö Laitinen

Vuokrajohtajien palkkaaminen yrityksissä on lisääntynyt viime vuosina, koska muutokset liiketoimintaympäristössä ovat nopeita ja kokemuksen merkitys kasvaa. Esimerkiksi liiketoiminnan laajetessa vauhdilla tulevaisuuden ennakointi ja kassavirran ennustaminen käyvät haasteellisemmaksi. Tarve ulkopuoliselle asiantuntijalle voi nousta, kun raportointivaatimukset mahdollisille sijoittajille ja muille riskirahan antajille lisääntyvät.

13.6.2018

Väliaikainen asiantuntija tuo uutta intoa ja näkemystä tekemiseen

Väliaikaisten talouspäälliköiden ja controllereiden suosio kasvoi vuosituhannen vaihteessa erityisesti ensimmäisen Internet-boomin aikana. Uudet ja pienet kasvuyritykset saivat avukseen kokeneita ammattilaisia tukemaan liiketoimintansa kasvua. Aiemmin tuki rajoittui pääasiassa perinteisiin tilitoimistopalveluihin, joissa kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus hoidettiin ammattimaisesti, mutta varsinaista apua liiketoiminnan pyörittämiseen ei tarjottu. Nykyisin vuokrattuja taloushallinnon ammattilaisia käytetään apuna erityisesti silloin, kun yrityksen omat taloushallinnon resurssit eivät riitä joko muutostilanteissa tai kiireaikoina, tai kun tarvitaan tekijää yrityksen työntekijän poissaolon ajaksi.

Vuokrajohtamisen todellisista hyödyistä on saatavilla kohtuullisen vähän tutkimustietoa. Pitkän linjan taloushallinnon ammattilaisena hyödyt ovat minulle kuitenkin aivan selvät: kokemus tuo varmuutta myös tässä asiassa. Vuokrajohtajan aikaisemmalla kokemuksella höystetyt taloushallinnon prosessit, johdon raportointi ja sparraus sekä tulevaisuuden ennustaminen tuovat nopeasti selviä liiketoimintahyötyjä.

Vuokrajohtajan mukanaan tuomat uudistukset prosesseihin tuovat usein lisämotivaatiota ja innostusta myös talousosaston työntekijöiden päivittäisiin rutiineihin, sillä perustaloushallinnonprosessien pyörittäminen päivästä toiseen voi olla puuduttavaa. Innostunut työntekijä on yrityksille kaikissa tilanteissa mahtava voimavara. Uusiin innovaatioihin perustuvien yritysten johdolta voi myös puuttua osaamista liike-elämän raadollisuudesta, vaikka yritysidea sinänsä voi olla loistava ja omata huiman kasvupotentiaalin. Tätä puutetta täydentää osaava ja monia tilanteita läpikäynyt ammattilainen.

Ammattilaisen vuokraamisesta palvelun hankkimiseen

Kannattaisiko pienten- ja keskisuurten yritysten yhdistää perinteinen tilitoimistopalvelu ja vuokrajohtaminen? Näin yritys saisi paketoituna kaikki ”vuosikellon” mukaiset operaatiot, mitä se yrityksen hallinnossa tarvitsee: palkanlaskenta, peruskirjanpito, kuukausittaiset ALV-ilmoitukset, tilastokeskusraportit, johdon raportointi, sijoittajaraportointi, veroilmoitukset, tilinpäätökset, hallituspöytäkirjat, yhtiökokouspöytäkirjat, controller-palvelut ja vielä rusinana pullan päällä johdon sparraaminen.

Hyödyt keskittämisestä ovat selviä - yhdestä kanavasta kaikki tuki, jota yritys tarvitsee. Yksi kontaktihenkilö, jonka ansiosta asioiminen nopeutuu. Tämä sama ammattilainen oppii myös tuntemaan yritystä sisältä päin ja kohdistamaan toimet sinne, missä niitä tarvitaan. Tästä ammattilaisesta voi aidosti tulla ”yhtiön” henkilö ja samalla saadaan yhdistettyä kaikki uusi tieto ja yrityksessä oleva osaaminen.

Kuulostaako hyvältä?

Oliko tieto hyödyllistä?