kenelle verot kuuluvat

Artikkeli

EVA Raportti - Kenelle verot kuuluvat?

Suomi häviäisi, jos yritysverotus harmonisoitaisiin

Maailmassa on vireillä useampia hankkeita digitaalisen liiketoiminnan verottamiseksi ja yritysverotuksen harmonisoimiseksi. Jos hankkeet etenevät, Suomea voi uhata verotulojen menetys suurille maille, käy ilmi EVA Raportista Kenelle verot kuuluvat.

”Yritysten näkökulmasta kansainvälisesti harmonisoitu yritysverotus voisi olla periaatteessa toivottava tavoite, mutta se on utopia, joka ei toteudu. Nykyään valtiot käyttäytyvät aiempaa aggressiivisemmin suojellakseen omaa veropohjaansa. Myöskään EU:n komission ehdottama yhdistetty yritysverotus ei olisi ratkaisu kansainvälisesti toimiville yrityksille. Tämä johtuu muun muassa siitä, että nykyiset säännöt jäisivät voimaan suhteessa EU:n ulkopuolisiin valtioihin. Esimerkiksi verotettavaan tulon jakamiseen liittyvät riidat voisivat jopa lisääntyä”, toteaa Kenelle verot kuuluvat -raportin toinen kirjoittaja, Deloitten johtaja Virpi Pasanen.

Yhtenäistetyssä verotuksessa Suomi voisi menettää verotuloja, yritysten pääkonttoreita ja muuta korkean lisäarvon toimintaa sekä mahdollisuuden kilpailla yritysverotuksella. Korkean ansiotuloverotuksen aiheuttama kilpailukykyhaitta korostuisi.

Verotuksen harmonisointia on perusteltu myös aggressiivisen verosuunnittelun estämisellä, mutta sitä estävää sääntelyä on jo merkittävästi lisätty. Valtiot ovat muuttaneet lainsäädäntöjään. Esimerkiksi raportointivelvoitteet ovat kasvaneet ja tietojenvaihto valtioiden väillä huomattavasti lisääntynyt.

”Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole yritysten kannalta kiinnostavaa. Hyödyt ovat pieniä, mutta maineriskit suuret”, kommentoi Pasanen.

Suomen kannattaa huolehtia siitä, että se ei saa näpeilleen kansainvälisen verotuksen uusjaossa.

”Suomi pitää huolta valtion verotuloista puolustamalla nykyjärjestelmää, ennustettavalla ja johdonmukaisella verotuksella, solmimalla hyviä verosopimuksia ja huolehtimalla kilpailukykyisestä yhteisöveron tasosta”, Pasanen sanoo.

EVA Raportin Kenelle verot kuuluvat ovat kirjoittaneet johtaja Virpi Pasanen ja veroasiantuntija Ella Lammi. Raportin tekoa on tukenut yritysten verojohtajista koostuva asiantuntijaryhmä.

Artikkeli perustuu Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n julkaisemaan tiedotteeseen 29.4.2019. Lisätietoja julkaisusta löytyy EVA:n verkkosivuilta.

Oliko tieto hyödyllistä?