veroneuvonantoa

Artikkeli

Kokonaisvaltaista neuvonantoa asiakkaalle

– case Rettig Group

Suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö Rettig Group halusi muokata liiketoimintarakennettaan organisaatioon kuuluvan Rettig ICC:n osalta. Sisäilman säätölaitteita valmistavat konserniyhtiöt pohtivat myyntitoimintojensa uudelleenjärjestelyä Suomessa ja Ruotsissa. Muutoksen taustalla oli toiminnan tehostaminen ja parempi kustannusten hallinta. Deloitten avulla veroasiat otettiin huomioon kokonaisvaltaisesti jo suunnitteluprosessin aikana, mikä varmisti uuden liiketoimintamallin onnistuneen toteuttamisen.

Case Rettig Group

”Deloitte toi meille konkreettisia ja käytännöllisiä toimenpide-ehdotuksia tuoden yhteen niin välillisen verotuksen kuin siirtohinnoittelun näkökulmat. Saimme selkeän ja kattavan selvityksen, jonka tekeminen olisi vienyt meiltä itseltä liian paljon aikaa. Toimenpide-ehdotusten avulla asioita on helppo viedä eteenpäin.”

Lauri Soikkeli
Group Tax Director, Rettig Group

Uuden liiketoimintarakenteen suunnittelu sai Rettig Groupin miettimään ulkopuolisen näkemyksen tarvetta. Yrityksellä oli jo aiempaa kokemusta Deloitten kanssa toimimisesta ja käytännön yhteistyö käynnistyikin sujuvasti alkukeskustelujen jälkeen.

Deloitten asiantuntijat ymmärsivät Rettig Groupin verojohtaja Lauri Soikkelin mukaan nopeasti asiakkaan tarpeen ja tilanteen eri näkökohdat sekä toivat esille näkemyksiään asioiden hoidosta käytännönläheisellä tavalla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Deloitten asiantuntijoiden tapaan toimia. He tuntevat meidät hyvin ja arvostamme sitä, että voimme tehdä samojen henkilöiden kanssa töitä vuodesta toiseen. Heillä on kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnallemme olennaisista verokysymyksistä, mistä on paljon hyötyä Rettigille”, Soikkeli sanoo.

Oliko tieto hyödyllistä?