Uutiset

Koronapandemian torjumisessa käytettävät suojavarusteet, laitteet ja tarvikkeet – alv-vapautus ja ALV 0 %:n soveltaminen jatkuu vuoden 2021 loppuun

17.6.2021

Juuri käytyjen kunnallisvaalien yksi merkittävimmistä valtapuolueiden linjausten eroista liittyy julkisin varoin rahoitettavan terveyden- ja sosiaalihuollon tuottamisen ulkoistuksiin tai kuntien ja kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamiseen muulla tavoin yksityisten palveluntarjoajien avustuksella. Terveyden- ja sosiaalihuollon tuottamiseen julkisen sektorin toimesta kohdistuu ns. arvonlisäveron kuntapalautusoikeuteen ja myös laskennalliseen 5 %:n palautusoikeuteen perustuva verrattain laaja mahdollisuus pienentää tuotantokustannuksiin sisältyvää arvonlisäverorasitusta. Samanlaiseen arvonlisäverorasitteen keventämiseen tähtää myös koronapandemian torjuntaan käytettäviä suojavarusteita sekä lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita koskeva väliaikainen arvonlisäverovapautus ja nollaverokannan (ALV 0 %) säätäminen.  

Arvonlisäverovapautuksen ja nollaverokannan (ALV 0 %) säätämisen taustat

Koronapandemian saatua otteen maailman terveystilanteesta keväällä 2020 Euroopan unionin komissio antoi päätöksen, jonka mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon yhteydessä pandemian torjumiseksi käytettävien suojavarusteiden sekä lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden maahantuonteihin sovelletaan tulli- ja arvonlisäverovapautusta. Aluksi vapautusta sovellettiin 30.1.2020 alkaen 31.7.2020 saakka, mutta vapautuksen voimassaoloa on sittemmin jatkettu yhteensä kolme kertaa.  Viimeisin muutos jatkaa vapautusta 31.12.2021 saakka.

Komission päätös koskee vain tavaroiden maahantuonteja EU:n ulkopuolelta. Tästä johtuen Suomessa säädettiin väliaikaisesta arvonlisäverolain muutoksesta, jonka mukaan vastaavien tavaroiden ostoihin toisista EU-maista sekä näiden tavaroiden kotimaan myynteihin sovelletaan 0-verokantaa (ts. ALV 0 %). Tämä väliaikaiseksi tarkoitettu ALV 0 %:n soveltaminen säädettiin vastaavasti voimaan 30.1.2020 alkaen, ensin heinäkuun 2020 loppuun saakka. Loppukeväästä 2021 nollaverokannan soveltamista jatkettiin jo kolmannen kerran vuoden 2021 loppuun.

Suomen linjaukset

Suomen väliaikainen ALV 0 %:n soveltaminen eroaa komission maahantuontien vapautuksesta. Esimerkiksi suomalaisen myyjän soveltaessa myyntiin ALV 0 %:a myyjällä on vähennysoikeus kyseisiin myynteihin liittyviin hankintoihin sisältyvästä arvonlisäverosta.

Koska EU-jäsenmaiden terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämisessä on eroja, komission päätöksen sanamuoto jätti jäsenmaille liikkumavaraa vapautuksen soveltamiseen liittyvien tulkintojen osalta. Suomessa soveltuvuuden laajuudessa ilmeni vielä vuonna 2020 verrattain paljon tulkinnallisuutta ja epäselvyyttä. Tähän on saatu nyt selkeämmät linjaukset. Lähtökohtaisesti maahantuonnin tulli- ja arvonlisäverovapautusta sekä ALV 0 %:a voidaan soveltaa silloin, kun hankkijana on julkinen terveyden- tai sosiaalihuollon palveluntarjoaja eli pääasiassa kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri. Säännökset soveltuvat kuitenkin myös tilanteisiin, joissa toiminta on ulkoistettu yksityiselle palveluntarjoajalle tai yksityinen palveluntarjoaja toimii muuten julkisen sektorin puolesta. Tästä syystä myös yksityiset toimijat ovat voineet hyödyntää kyseistä tullittomuutta ja arvonlisäverottomuutta maahantuonneissa sekä ALV 0 %:n soveltamista tavarahankinnoissa toisista EU-maista tai kotimaan kaupassa.

Nyt on aika toimia alv-hyödyn kartoittamiseksi

Edellä mainitut alv-hyödyt kannattaa selvittää viimeistään nyt, jos yksityisen toimijan tuottamat palvelut liittyvät julkisen terveyden- tai sosiaalihuollon tuottamiseen. Usein erityisesti ALV 0 %:n hyödyntäminen edellyttää tavarantoimittajilta uusia oikaistuja laskuja, joten prosessiin kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Asiantuntijamme auttavat teitä mielellään kartoittamaan yrityksesi mahdollisuuksia hyödyntää kysymyksessä olevia väliaikaisia tulli- ja alv-vapautuksia sekä ALV 0 %:n soveltamista.       

Mirka Danielsson

 

LISÄTIETOJA

Mirka Danielsson
Arvonlisäverotus ja
muu välillinen verotus
+358 50 367 6500
mirka.danielsson@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?