the united states tax policy, Donald Trump

Lehdistötiedotteet

Trumpin veropolitiikan vaikutus suomalaisille yrityksille?

Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Donald Trumpilla on pian mahdollisuus toteuttaa vero-ohjelmaansa, joka hänen mukaansa piristää maan talouskasvua merkittävästi. Trump on suunnitellut vähentävänsä lähes kaikkien kansalaisten ja yritysten veroja huomattavasti nykyisestä.

Uuden presidentin valinta antaa Yhdysvalloissa mahdollisuudet mittaville poliittisille muutoksille. Veropolitiikan näkökulmasta on kuitenkin epäselvää, mitä Trump aikoo tehdä ja mitkä kampanjan aikaiset ehdotukset toteutetaan verolainsäädäntöä muuttamalla.

”Epäselvyys johtuu osittain siitä, että Trumpin veropolitiikka ei noussut viime kuukausien kiivaan kampanjoinnin keskeiseksi aiheeksi. Hänen puheistaan puuttuivat usein yksityiskohdat siitä, kuinka jokin verosäännös käytännössä toimisi. Todennäköisesti ensimmäiset konkreettiset ja tarkemmat ehdotukset saadaan vasta, kun Trumpin hallinto esittelee verosuunnitelmansa kongressille,” tiivistää Deloitten veroasiantuntija Lari Hintsanen.

Julkistaessaan elokuussa talouspoliittiset linjauksensa Trump totesi nykyisten verolakien rankaisevan yrityksiä, joilla on tuotantoa Yhdysvalloissa ja lupasi valituksi tullessaan toteuttaa veropolitiikkaa, joka auttaa säilyttämään työpaikat ja varallisuuden maan rajojen sisäpuolella. Nämä ja kampanjan aikana äänestäjille tehdyt muut lupaukset viittaavat mahdollisiin muutoksiin tullilainsäädännössä. Republikaanit ovat perinteisesti kannattaneet veronkevennyksiä ja myös Trump suunnittelee mittavia veroalennuksia. Yritysverojen lisäksi hän haluaa madaltaa myös henkilöverotuksen rasitusta leikkaamalla verokantoja sekä laajentamalla veropohjaa; samalla kuitenkin veronhuojennuksia ja kannustimia uudistaen Trumpin tavoitteena on myös yksinkertaistaa verotukseen liittyvää byrokratiaa.

”Suomalaisille yrityksille Trumpin politiikka voi esimerkiksi nostaa vientikustannuksia USA:han tietyillä aloilla. Toisaalta lupaukset yritysverojen alentamisesta ja byrokratian madaltamisesta voivat olla myös Yhdysvalloissa laajasti toimiville suomalaisille konserneille myönteisiä asioita,” Hintsanen pohtii.

Olivatpa Trumpin tarkemmat ehdotukset minkälaisia tahansa, ne törmäävät hyvin suurella todennäköisyydellä budjettihaasteisiin. Useiden tutkimuslaitosten tekemien mallien mukaan esitetyn suuruiset veroleikkaukset kasvattaisivat USA:n budjettivajetta merkittävästi. Se pitäisi luonnollisesti tasopainottaa joko leikkaamalla menoja tai kasvattamalla velkaa.

Deloitte on julkaissut Yhdysvalloissa aiheesta laajan raportin, joka tarkastelee Trumpin veropolitikan ehdotuksia, kongressin avainhenkilöiden näkemyksiä ja mahdollisia verolain muutoksia Yhdysvalloissa ensi vuoden aikana.

Oliko tieto hyödyllistä?