Näkökulmia

COVID-19-kriisin esille nostamia ajankohtaisia arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Viisi olennaista huomiotamme  

Kevät on ollut haastava kaikille yrityksille. Haasteet johtuvat usein ns. kerrannaisvaikutuksista, eli yhden yrityksen toiminnassa ilmenevien haasteiden heijastumisesta toiseen yritykseen. Lyhyellä harkinnalla saatetaan päätyä poikkeuksellisiin ratkaisuihin, joiden tarkoituksena on usein vilpitön tahto tukea myös yhteistyökumppania. Pienetkin muutokset totuttuihin toimintatapoihin on kuitenkin syytä arvioida tarkasti ja selvittää arvonlisäverovaikutukset uuteen tilanteeseen tai toimintatapaan.

1. Poikkeavat maksujärjestelyt

Olemme viime aikoina auttaneet useita asiakkaitamme poikkeavien maksujärjestelyjen arvonlisäverovaikutusten arvioinnissa ja käyneet läpi seuraavia kysymyksiä:

Mitä merkitystä on arvonlisäverotuksen kannalta, jos yritys esimerkiksi maksaa alihankkijalleen jo ennakkoon koko kauppahinnan, tai osan sovitusta hinnasta ennen toimitusta? Miten tilanne muuttuu, jos toimitus ei lopulta toteudukaan esimerkiksi tavarantoimittajaa kohdanneiden vaikeuksien johdosta? Milloin myyjälle syntyy velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa – milloin taas ostajalle vähennysoikeus? Voiko vähennysoikeuden kokonaan menettää, jos ennakkoon maksettu tavara jää toimittamatta? Milloin raportoidaan ulkomailta ostettujen palvelujen käännetty arvonlisävero tai EU tavaraoston arvonlisävero ajallisesti? Ja mikä vaikutus ennakkomaksulla tai muilla maksujärjestelyillä on maahantuonnin tulleihin ja arvonlisäveroon?

 

2. Luottotappioiden käsittely arvonlisäverotuksessa

Erilaisten maksujärjestelyjen osalta on oltava tarkkana, ettei kokonaisuus näytä rahoituksen järjestämiseltä, jolloin mietittäväksi tulisivat rahoituspalveluja koskevat kysymykset arvonlisäverotuksessa. Näitä kysymyksiä tulee arvioida tapauskohtaisesti – yksityiskohdat tarkasti huomioiden. Yleinen taloudellinen tilanne heijastuu myös siinä, että aiempaa useamman mietitään luottotappioiden käsittelyä arvonlisäverotuksessa.

 

3. Konserninsisäisten toimitusketjujen ja hinnoittelun muutokset

Kokonaan toinen osa-alueensa on konserninsisäisten toimitusketjujen ja hinnoittelun muutokset. Tuotannon uudelleenallokoinnin vaikutukset tulleihin ja arvonlisäverokäsittelyyn voivat tehdä pieneltä vaikuttavasta muutoksesta yllättävän työlään tai kalliin. Olemme miettineet asiakkaidemme kanssa, mitkä ovat mahdolliset vaikutukset, jos toimitusketjuja ja siirtohintamalleja muutetaan? Mitä tulee ottaa huomioon, jos konsernin siirtohintoja muutetaan merkittävästi tai joudutaan tekemään suuria siirtohintaoikaisuja?

Nyt on lisäksi hyvä ajankohta arvioida uudelleen konsernirakenteen tarkoituksenmukaisuus. Jotta myös jatkossa varaudutaan mahdollisiin vaikeasti ennustettaviin muuttuviin olosuhteisiin, sopimuskannat kannattaa kahlata läpi ja tehdä niihin tarpeelliset muokkaukset, yhtenäistämiset ja lisäykset.

 

4. Vuokrasuhteisiin liittyvät muutokset

Kiinteistöihin liittyy usein merkittävä määrä investointien ja hoitokulujen arvonlisäveroja, joiden käsittelyyn ja vähennysoikeuteen vaikuttavat pienetkin vuokrasuhteisiin liittyvät muutokset. Jos vuokralainen tai alivuokralainen joutuu maksuvaikeuksiin tai jopa konkurssiin, tilanteen vaikutukset vuokraajan vähennysoikeuksiin voivat olla merkittäviä – ne kannattaa selvittää etukäteen.

 

5. Luontoisetujen arvonlisäverokäsittelyt

Lomautusten yleistyessä on syytä selvittää luontoisetujen arvonlisäverokäsittelyt poikkeustilanteissa ja mahdollisuuksien mukaan turvata myös työnantajan vähennysoikeudet lomautusten aikana. Lisäksi on olennaista varmistaa työntekijöiden työskentelyn mahdollistamiseksi järjestettävien perhepalvelujen, kuten lastenhoidon tai aktiviteettien, arvonlisäverokäsittelyt.

Mirka Danielsson
mirka.danielsson@deloitte.fi

Johanna Oksa
johanna.oksa@deloitte.fi

Jokin edellä mainituista kohdista on varmasti sinulle tuttu viime viikoilta? Otathan yhteyttä, jos jäit miettimään asiaa. Me Deloittella olemme sinun apunasi. Etsitään paras ratkaisu juuri sinun yrityksesi tilanteeseen! 

 

Oliko tieto hyödyllistä?