Case Studies

Vaikutimme koko vakuutusmeklarialaa koskevaan verotuskäytäntöön yhdessä asiakkaamme kanssa  

Autoimme asiakastamme arvonlisäverokysymyksissä ja -prosesseissa. Saimme sovitettua tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme Suomen vakuutusmeklariliiton kanssa heidän näkemyksensä ja tarpeensa keskusverolautakunnalle laadittuun ennakkoratkaisuhakemukseen. Keskusverolautakunnan päätös ennakkoratkaisuasiaan toi toivottua selkeyttä esitettyihin asiakysymyksiin ja oli merkityksellinen koko toimialalle.

7.12.2020

Autoimme asiakastamme konkreettisesti ja työllämme oli myös aidosti merkitystä koko toimialalle. Saumaton yhteistyö asiakkaan kanssa oli arvokasta ja myös välttämätöntä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Deloitten veroasiantuntija Merja Barck

 
Työn lähtötilanne ja asiakkaan haasteet?

Verohallinto teki uusia koko vakuutusmeklarialan verotuskäytäntöä muuttaneita tulkintoja kesällä 2019. Tulkinnat eivät perustuneet lainmuutoksiin tai tuoreisiin oikeustapauksiin, vaan puhtaasti Verohallinnon uuteen tulkintaan. Vakuutusmeklaripalveluiden myynnissä oli sovellettu aiemmat 25 vuotta laajasti arvonlisäverottomuutta, mutta Verohallinnon uusi tulkinta antoi alan arvonlisäverokäsittelyä koskevan täysin päinvastaisen päätöksen.

Verohallinto tiedotti asiasta ainoastaan lyhyellä uutisella elokuussa 2019, ja tämä uusi tulkintalinja aiheutti runsaasti epäselvyyttä toimialalla. Vakuutusmeklariliitto oli jo aiemmin käynyt useita keskusteluja Verohallinnon kanssa ja halusi apua tilanteen ymmärtämiseksi ja selkiyttämiseksi. Tästä syystä suosittelimme ennakkoratkaisun hakemista keskusverolautakunnalta. Ennakkoratkaisulla haluttiin selvittää, onko verottajan uusi linjaus lainmukainen, vai tulisiko meklaripalveluihin jatkaa aiemmin sovellettua alv-käytäntöä.
 

Millaisen ratkaisun löysimme asiakkaalle?

Laadimme asiakkaamme kanssa yhteistyössä ennakkoratkaisuhakemuksen perusteluineen. Keskusverolautakunta antoi ratkaisunsa asiaan 19.5.2020. Ratkaisu oli valtaosin toivotunlainen ja hyvin perusteltu: vakuutusmeklarit voivat pitkälti soveltaa arvonlisäverottomuutta myös jatkossa. Keskusverolautakunnan ratkaisu jätti kuitenkin yhden tärkeän kysymyksen avoimeksi. Täyden selvyyden saamiseksi veimme asian vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jossa asia on tällä hetkellä käsiteltävänä.

KHO:n lopullinen ratkaisu on odotettavissa todennäköisesti vuoden 2021 aikana. Lainvoimaisen ratkaisun jälkeen jäämme odottamaan verottajan mahdollista uutta ohjeistusta.

 

Deloitte on mielellään eri toimialojen asiakkaiden tukena Verohallinnon kanssa käytävissä keskusteluissa. 

Deloitte on mielellään eri toimialojen asiakkaiden tukena
Verohallinnon kanssa käytävissä keskusteluissa.

Otathan yhteyttä!

Oliko tieto hyödyllistä?