Artikkeli

Suomen verojärjestelmän kehittäminen

Toiveissa linjakas ja ennakoitava verojärjestelmä

Veroasiantuntijat tyytyväisiä vaalien alla yritysveron tasoon – haasteet liittyvät veropolitiikan linjattomuuteen ja lainsäädännön poukkoilevuuteen.

Deloitte toteutti vuodenvaihteessa verokyselyn, jossa kysyttiin suomalaisten veroasiantuntijoiden näkemyksiä Suomen verojärjestelmän kehittämisestä. 

Veroasiantuntijat ovat kyselyn perusteella tyytyväisiä Suomen yritysverotuksen tämän hetkiseen tasoon, mutta linjaton veropolitiikka aiheuttaa huolta. Myöskään viimeisimpien hallituksien verolinjaukset eivät saaneet asiantuntijoilta mairittelevia arvosanoja.

"Viimeaikainen veropolitiikka on ollut linjatonta; vaalikaudella toteutettiin ainakin kymmenkunta verouudistusta, jotka vedettiin takaisin tai linja muutettiin heti toisenlaiseksi. Tulevan hallituksen tulisi palauttaa yrityskentän luottamus laatimalla vaalikauden alussa selkeä, myös verotusta koskeva visio ja strategia", sanoo Deloitten veroasioiden osakas Lari Hintsanen.

Malttia lakimuutokseen

Deloitten tutkimukseen vastanneista veroasiantuntijoista yli puolet näkivät kaksinkertaisen verotuksen muutoksen erittäin tärkeänä (54%). Lainsäädännön sisällön puolella suurimmat muutospaineet kohdistuvat kansainväliseen verotuksen ja erityisesti kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen.

"Osana BEPS-hanketta OECD tulee tiukentamaan siirtohintaohjeitaan, jossa on myös kyse verotusvallan uudelleenjaosta eri maiden välillä. Tämän tiedetään lisäävän jatkossa kaksinkertaisen verotuksen riskiä. Tärkeä kysymys yritysten kannalta on, miten tätä riskiä pystytään valtion toimenpiteiden avulla minimoimaan", pohtii Lari Hintsanen.

Kauppalehden haastattelussa 27.3.2015 Hintsanen toivoo Suomelta malttia siirtohinnan lainmuutoksessa. Hänen mukaansa tulevaan hallitusohjelmaan riittäisi kirjaus, että Suomi seuraa kansainvälistä kehitystä. ”Vaarana on, että Suomi voisi hätiköidessään jäädä ainoaksi maaksi, joka antaisi verottajalle poikkeuksellisen laajan valtuutuksen puuttua yritysten päätöksentekoon ja yritysrakenteisiin. Mikäli muut maat riitauttaisivat Suomen verottajan poikkeavat tulkinnat, kasvaisi yritysten riski entisestään joutua kaksinkertaisesta verotuksesta kärsijiksi.”

 

Suomen kilpailukyky vaarassa

Siirtohinnoittelua koskeva lainsäädäntöhanke herättää yrityksissä suurta huolta ja aiheuttaa erimielisyyksiä yritysten ja verottajan välillä. 

"Se tarkoittaisi esimerkiksi, että velasta voitaisiin tehdä pääomaa, omaisuuden lisensioinnista kauppaa ja niin edelleen. Tämä on ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden viime kesänä laatiman yrityksille myönteisen tulkinnan kanssa. Lainmuutosehdotus onkin aiheuttanut vastalauseiden ryöpyn yrityksissä, veropalveluita tarjoavissa tahoissa ja akateemisessa maailmassa."

Kauppalehdessä Lari Hintsanen toteaa, ettei muista toista näin paljon tunteita kuohuttanutta lakihanketta. Hän näkee suurena vaarana, että avoimen valtakirjan antaminen verottajalle haittaisi suomalaisten yritysten toimintaa ja heikentäisi niiden kilpailukykyä. ”Yritysten päätöksentekoa hidastuttaisi veroriskeihin varautuminen ja yritykset joutuisivat tekemään työläitä analyysejä ulkomaan investointien osalta.”

 

Tutustu tarkemmin Deloitten verokyselyn tuloksiin.

Lisätiedot verokyselystä: Salla Holma, Deloitte, p. 050 584 6308

Oliko tieto hyödyllistä?