Näkökulmia

Tarkista yrityksesi osto- ja myyntiketjut ja arvioi niihin sisältyvät uudet ALV-riskit

Veronsaaja tiukensi arvonlisäveron vähennysoikeuksia EU-tavarakaupan turvaverkkosäännöksen osalta

Tammikuussa 2020 voimaan tulleet EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta koskevat säännösmuutokset (Quick Fixes) ovat aiheuttaneet muutoksia myös kotimaan Verohallinnon ohjeisiin kansainvälisestä EU-tavarakaupasta. Yksi merkittävimmistä muutoksista aiempaan ohjeistukseen ja käytäntöön verrattuna liittyy turvaverkkosäännöksen soveltamiseen.

9.4.2020

Turvaverkkosäännöstä voi soveltaa tilanteessa, jossa tavaran kuljetus on alkanut muusta EU-jäsenvaltiosta kuin Suomesta ja päättynyt muuhun jäsenvaltioon kuin Suomeen, mutta ostaja on käyttänyt tavaran ostossa Suomessa annettua ALV-tunnistetta (esimerkiksi siitä syystä, että hänellä ei ole ALV-tunnistetta tavarakuljetuksen määränpäämaassa). Tavaran yhteisöhankinnan katsotaan tällöin tapahtuvan ALV-tunnisteen osoittamassa maassa eli Suomessa, ja yhteisöhankinta ja siitä suoritettava arvonlisävero on ilmoitettava Suomessa. Turvaverkkosäännöksen tarkoitus on varmistaa yhteisöhankinnan verottaminen jossain jäsenvaltiossa, vaikka hankinnan ilmoittaminen ja veron maksaminen ei onnistuisi kuljetuksen päättymismaassa puuttuvan ALV-tunnisteen takia.

Uusien Verohallinnon ohjeiden mukaan ostajalla ei ole kuitenkaan enää vähennysoikeutta sellaisen tavaran yhteisöhankinnasta, jonka kuljetus on päättynyt johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin Suomeen. Verohallinnon näkemys voi tällöin johtaa tilanteeseen, jossa yhteisöhankinnasta suoritettu vero jää kuluksi, vaikka hankinta tehtäisiin arvonlisäverollista toimintaa varten. Aiemmin Suomen Verohallinnon tulkinta oli, että myös tässä tilanteessa arvonlisäveron sai vähentää Suomessa.

Turvaverkkosäännöksen tarkoitus on varmistaa yhteisöhankinnan verottaminen jossain jäsenvaltiossa, vaikka hankinnan ilmoittaminen ja veron maksaminen ei onnistuisi kuljetuksen päättymismaassa puuttuvan ALV-tunnisteen takia.

Käytännön kannalta on huomattava, että jos ostaja näyttää, että yhteisöhankinta on verotettu tai yhteisöhankintaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus on ALV-tunnisteen käytöstä huolimatta täytetty kuljetuksen päättymismaassa, turvaverkkosäännöstä ei sovelleta siinä maassa, jonka ALV-tunniste ostossa on ilmoitettu. Mikäli tavaran yhteisöhankinnasta suoritetaan arvonlisävero kuljetuksen päättymismaassa sen jälkeen, kun tavarasta on suoritettu turvaverkkosäännöksen puitteissa arvonlisävero Suomeen, Suomessa liikaa ilmoitettua arvonlisäveroa on mahdollisuus oikaista antamalla oikaisuilmoitus.

Useat yritykset ovat Verohallinnon muuttuneen tulkinnan myötä päätyneet selvittämään osto- ja myyntiketjujaan kansainvälisessä EU-tavarakaupassa ja muuttamaan ohjeistustaan ja käytäntöjään turvaverkkosäännöksen soveltamisesta. On todettu, että usein turvaverkkosäännöksen soveltamiseen eli Suomen ALV-tunnisteen käyttämiseen ketjukauppatilanteissa on voitu päätyä vain käytännön sanelemana, kun ulkomaisia ALV-tunnisteita ei ole. Tämän takia lähihistorian osto- ja myyntiketjujen ja niiden ALV-käsittelyjen tarkasteleminen on usein ainoa tapa todeta liiketoiminnassa vallitsevat käytännöt ja tehdä sen jälkeen vaadittavat muutokset niin organisaation ohjeistuksen kuin järjestelmienkin osalta, jotta ALV ei jäisi jatkossa kustannukseksi.

Useat yritykset ovat Verohallinnon muuttuneen tulkinnan myötä päätyneet selvittämään osto- ja myyntiketjujaan kansainvälisessä EU-tavarakaupassa ja muuttamaan ohjeistustaan ja käytäntöjään turvaverkkosäännöksen soveltamisesta.  

Koronakriisi voi myös tuoda ennalta-arvaamattomia ja nopeitakin muutoksia yrityksen hankinta- ja myyntiketjuihin. Näinä aikoina olisi erityisen tärkeää, että yrityksen osto- ja myyntiorganisaatiossa ollaan tietoisia kansainvälisen kaupan ja varsinkin EU:n tavarakaupan säännöksistä ja että toimitusketjut voidaan sopia sellaisiksi, että ne eivät aiheuta turhia tai tiedostamattomia ALV-riskejä ja niistä johtuvia kulueriä liiketoiminnalle.

_____________________________________________________________
Keskustelemme mielellämme lisää aiheesta kanssanne ja autamme tekemään juuri teidän yrityksellenne sopivan riskianalyysin tämänhetkisistä käytännöistä ja mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. 

 
 
 
 

Merja Barck | Deloitte Finland

Merja Barck
Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

+358 (0)50 586 8533
merja.barck@deloitte.fi

Johanna Oksa | Deloitte Finland

Johanna Oksa
Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

+358 (0)50 480 1886
johanna.oksa@deloitte.fi

Miten koronakriisi vaikuttaa kansainvälisten yritysten veroasioihin?

Oliko tieto hyödyllistä?