Tax Alert

Artikkeli

Tax Alert

Kiinteistöliiketoiminta - Transaktiokulujen alv-vähennysoikeus 

Kiinteistöyhtiön osakkeiden myyjän mahdollisuus hakea transaktiokulujen arvonlisäveroja takaisin – vuosi 2016 vielä avoinna

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi kesällä kaksi positiivista päätöstä (KHO 2019:81 ja KHO 2019:94) koskien kiinteistöyhtiön osakkeiden myyjän transaktiokuluihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeutta. Päätösten lopputulos muuttaa vallitsevaa verotuskäytäntöä ja poikkeaa mm. Verohallinnon vähennysoikeuksia koskevassa ohjeessa esitetystä tulkinnasta. Vähennysoikeuden edellytysten täyttymistä tulee kuitenkin arvioida aina tapauskohtaisesti.

Onko teille mahdollista hakea takaisin transaktiokulujen arvonlisäveroja? Jos olette maksaneet osakemyyntien yhteydessä transaktiokuluja ja ette ole vähentäneet niihin liittyviä arvonlisäveroja, kannattaa mahdollinen vähennysoikeus selvittää. Jos tilikautenne on kalenterivuosi, on vuonna 2016 maksettuja arvonlisäveroja oikaistava 31.12.2019 mennessä. Avustamme mielellämme näiden mahdollisten arvonlisävero-oikaisujen selvittämisessä.

Ohessa lyhyesti kyseisten päätösten linjaukset, joiden perusteella yhtiöillä voisi olla vähennysoikeus ja siten oikeus arvonlisävero-oikaisuun eli palautuksen saamiseen.

  • KHO 2019:81 (20.6.2019): Päätös koski tilannetta, jossa kansainvälisen konsernin emoyhtiönä toimiva A Oy myi tytäryhtiöilleen arvonlisäverollisia hallintopalveluja. Konsernin toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä emoyhtiö oli myynyt omistamiensa liiketilojen hallintaan oikeuttavien kolmen keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeet.

    Uudelleenjärjestelyn suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi A Oy oli hankkinut erilaisia asiantuntijapalveluja. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:llä oikeus vähentää näihin asiantuntijapalveluihin sisältyvä arvonlisävero.

    A Oy:n omistamien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnit liittyivät ns. sale and lease back järjestelyyn, jonka lopputuloksena kyseiset tilat jäivät edelleen A Oy:n verollisen liiketoiminnan käyttöön. Päätöksen mukaan osakkeiden myynti oli liittynyt konsernissa toteutettuun toimintojen uudelleenjärjestelyyn ja myynnistä saadut tulot oli käytetty emoyhtiön tai konsernin verolliseen liiketoimintaan. Em. perusteilla ja näissä olosuhteissa KHO katsoi, että asiantuntijakulujen arvonlisäverot olivat A Oy:lle yleiskuluina vähennyskelpoisia.
  • KHO 2019:94 (7.8.2019). Tapauksessa oli kyse eläkevakuutusyhtiöstä A, joka harjoitti kiinteistösijoitustoimintaa omistamalla kiinteistöjä sekä keskinäisten kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita ja vuokraamalla hallitsemiaan tiloja. Yhtiö A ei ostanut kiinteistöjä tai osakkeita myydäkseen niitä edelleen, vaan vuokratakseen niitä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimukset koskivat pääasiassa liiketiloja, joista perittiin arvonlisäverollista vuokraa.

    Päätöksen mukaan kiinteistöjen ja osakkeiden myyntihinnat määräytyivät markkinoilla, eikä myyntikulujen katsottu siten olleen osa kiinteistöjen tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myynnin hinnanmuodostusta. Näin ollen KHO katsoi, että myyntikulut liittyivät A:n kiinteistöliiketoimintaan ja olivat siten yleiskuluina vähennyskelpoisia siltä osin kuin A vuokraustoiminta oli arvonlisäverollista.

Asiantuntijamme auttavat teitä mielellään selvittämään mahdollisuutenne arvonlisävero-oikaisuihin edellä mainittujen KHO:n linjausten perusteella. Ollaan yhteydessä!

Mirka Danielsson
Arvonlisäverotus ja
muu välillinen verotus
+358 50 367 6500
mirka.danielsson@deloitte.fi

Johanna Oksa
Arvonlisäverotus ja
muu välillinen verotus
+358 50 480 1886
johanna.oksa@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?