Artikkeli

Tilaus verotuksen suunnannäyttäjälle

Blogi: Outi Ukkola

Mistä löytyisi apua yritysverotuksen oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden kehittämiseen ja kenestä Suomen kannattaisi katsoa mallia pidemmän tähtäimen verolinjauksien miettimiseen?

Verohallinto on päivittänyt viime aikoina aikaisempia kannanottoja sekä antanut uusia viitoituksia yritysten verokohtelusta. Tämä Verohallinnon hyvä käytäntö julkaista suuntaa antavia tulkintoja on hieman hiipunut menneinä vuosina, joten otamme ohjeistuksia ilolla vastaan! Katso esimerkkinä Verohallinnon syventävät vero-ohjeet.

Yrityksille on ensiarvoisen tärkeää tietää, mihin suuntaan verotuksen toteuttaja haluaa verotusta ohjata. Omien näkemysten peilaaminen verohallinnon tulkintoihin auttaa meitä verovelvollisia ja konsultin roolissa toimivia ymmärtämään verotuspäätöksiä ja perustelemaan joskus vastakkaisiakin näkemyksiämme. Tämä nopeuttaa ja kehittää oikeuskäytäntöjen muovautumista sekä edesauttaa verotuksen ennakoitavuutta.

Selvitykset strategioiden tueksi

Suomessa on tunnusomaista, että meillä tehdään paljon hyviä selvityksiä ja tutkimuksia, mutta niiden tulokset jäävät laajalti hyödyntämättä. Vaikka itse lakeja ja pykäliä ei ole vielä olemassa, mietinnöt ja muistiot antavat suuntaa vallitsevista trendeistä ja verorakenteista – mihin suuntaan lainsäätäjä haluaa verotusta ohjata ja mihin tutkimusfaktoihin päätökset perustuvat.

Yrityksissä tehdään jatkuvasti taloudellista mallintamista. Tätä työtä auttaisi, jos Valtiovarainministeriön strategiapapereista saisi suuntaviivoja verotuksen kokonaisrakenteesta. Avoimesti viestitty, pitkäjänteinen veropolitiikka sekä verohallinnon toiminnan ennustettavuus ja ohjaava toiminta luovat yrityksille suotuisan toimintaympäristön.

Miten muualla?

Suomen nelivuotinen vaalikausi on varsin lyhyt aikajänne yritysverolinjauksille. Voisimme ottaa oppia maailmalta rohkeista linjanvedoista, joilla vero-ohjelmassa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen. Käännän katseeni Iso-Britanniaan, jossa valtiovarainministeriö julkaisi maaliskuussa 2016 hallituksen vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan tähtäävät yritysverolinjaukset. Linjaukset ovat jatkoa 2010-ohjelmalle, jonka tavoitteena oli kehittää Britannian verojärjestelmästä G20-maiden kilpailukykyisin – maan talouden suoriutuminen viestii toimenpiteiden onnistumisesta.

Australian valtiovarainministeri ilmoitti toukokuisessa lehdistötiedotteessaan avaavansa verolainsäädännön kehitystarpeista kaikille kiinnostuneille keskustelufoorumin. Tavoitteeksi on asetettu verotuksen yksinkertaistaminen. Meilläkin tulisi kannustaa julkiseen vuoropuheluun verotuksesta ja tarjota uusia kanavia. Suomessa on julkinen hankerekisteri, jonka avulla eri hankkeiden kehittymistä voi seurata, mutta jo varhaisten kehitysitujen pohtimisen ja rakentavan väittelyn voisi tehdä nykyistä avoimemmaksi.  

Verohallinnon vieläkin jämäkämpi tiedottaminen auttaisi verovelvollista olemaan varpaillaan järjestelyiden kanssa, joita liputetaan vaikkapa korkeamman veroriskin sisältäviksi, katso esimerkiksi Australian neuvoa-antava käytäntö tiedottamisessa.

Myös Suomessa ryhdikkäät verolinjaukset toisivat läpinäkyvyyttä ja auttaisivat verolakien rakentumista osaksi kokonaisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Samalla yritykset saisivat mahdollisuuden sopeutua muutoksiin ja ottaa verolinjaukset huomioon myös investoinneissaan.

Outi Ukkola
Partner, Tax services, Deloitte
outi.ukkola@deloitte.fi

Outi Ukkola

Tutustu palveluihimme: 
Tax Services

Lue myös Vesa Silfverin ja Outi Ukkolan blogi: Verottaja, tule rohkeasti lähemmäs yrityksiä!

Oliko tieto hyödyllistä?