Artikkeli

Tutkimus: Tulevaisuus ei pelota perheyritysten seuraavaa sukupolvea

Lähes puolet perheyritysten tulevasta johtajasukupolvesta odottaa toimintaympäristönsä muuttuvan radikaalisti seuraavan 2-3 vuoden aikana. Yli neljännes vastaajista uskoo menettävänsä markkinaosuuksia uusille markkinatulijoille. Yllättäen suurimmiksi haasteiksi koetaan kuitenkin muutokset perheen sisäisissä suhteissa ja rooleissa.

Deloitten NextGen 2017 -tutkimuksessa haastatelluilla EMEA-alueen tulevaisuuden perheyritysten johtajilla on selvä kuva siitä, mihin suuntaan heidän toimialansa on menossa ja he ymmärtävät markkinoita ja omaa yhtiötään mullistavien trendien luonteen. Johtajasukupolvi kertoo olevansa hyvin varautunut ennakoimaan toimintaympäristön muutokset.

Tutkimuksessa esille nousevat perheyritysten suurimmat haasteet ovat:

1. Muutokset perhesuhteissa (24 %)
2. Toimintaympäristön muutokset (20 %)
3. Sukupolvenvaihdos (14 %)

“Perheyritysten menestys on pitkälti kiinni sen omistajista. Kun omistajat varautuvat ennalta erilaisiin muutoksiin perheen sisäisissä suhteissa ja rooleissa, voidaan yhtiötä heikentäviä erimielisyyksiä välttää. Hyvä etukäteissuunnittelu ja vuorovaikutus eri osapuolten kesken auttavat”, Deloitten Tomi Karsio muistuttaa.

Perheyritykset luottavat ketteryyteensä

Toimintaympäristön digitalisoituminen muuttaa perusteellisesti koko maailmantaloutta.

Muutokset taloudessa (63 %) ja asiakkaiden tarpeissa (61 %) sekä uusi teknologia (54 %) koetaan tutkimuksen mukaan merkittävimmiksi yritysten toimintaympäristöä muokkaaviksi tekijöiksi.

Tuleva sukupolvi on aiempia sukupolvia tietoisempi toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta liiketoimintaan. Perheyritysten jatkajat uskovat, että heidän liiketoiminnan kilpailuetuna ovat nopeus ja ketteryys muihin organisaatioihin verrattuna.

”Perheyrityksissä turhaa byrokratiaa on usein vähemmän ja yritykset voivat tehdä ja toteuttaa päätökset nopeallakin aikataululla. Huomio kannattaa kiinnittää henkilöstön osaamisen kehittämiseen, sillä puutteellinen osaaminen on tutkimuksen mukaan yksi perheyritysten heikoista lenkeistä”, Karsio toteaa.

The NextGen -tutkimus

The NextGen 2017 -tutkimus kokoaa yhteen lähes 300 perheyrityksen jatkajan näkemykset EMEA-alueelta. Tutkimus keskittyy sukupolvenvaihdokseen, toimintaympäristön muutokseen ja häiriötekijöihin, kasvuun sekä strategiaan. Tutkimus toteutettiin tammi-huhtikuussa 2017.  

Oliko tieto hyödyllistä?