Uutiset

Ukrainan pakolaisten avustamiseksi tapahtuvat hankinnat vapautetaan arvonlisäverosta

23.5.2022

Suomi reagoi ennätysnopeasti antamalla 19.5.2022 hallituksen esityksen, joka koskee komissiossa käsittelyssä olevan arvonlisäverovapautuksen käyttöönottoa. Vapautus arvonlisäverosta toteutetaan säätämällä Ukrainan pakolaisten avustamiseksi tapahtuvien tavaroiden ja palvelujen myynnit erilaisille avustusjärjestöille 0 %:n arvonlisäverokannan alaisiksi. Menettely on vastaava kuin koronapandemiaan reagoimiseksi säädetyt vapautukset koskien muun muassa kotitestejä.

Vapautus toteutetaan toisin sanoen siten, että avustustyötä tekeville esimerkiksi yleishyödyllisille yhteisöille tai uskonnollisille yhdyskunnille tapahtuviin myynteihin sovelletaan ALV 0 %:a. Tällöin edellä mainitut tahot eivät kärsi kuluksi jäävästä arvonlisäverosta, ja tavaroiden ja palvelujen myyjä saa silti tehdä hankintaan tai valmistukseen liittyviin kustannuksiin sisältyvästä arvonlisäverosta vähennyksen. Vapautus koskee myös kaikkia tavarantoimittajia ja palvelujen suorittajia, jotka osallistuvat avustustoimintaan luovuttamalla tavaroita ja palveluja ilmaiseksi. Tällaisten toimijoiden ei siis tarvitse oikaista tekemiään alv-vähennyksiä tai maksaa arvonlisäveroa ilmaisluovutuksista. 

Vapautuksen soveltamisen edellytyksenä on, että tavarat ja palvelut ostava avustusjärjestö tekee avustustyötään ilman korvausta. Lisäksi pakolaisten hyväksi tapahtuva tavaroiden luovuttaminen ja palvelujen suorittaminen on tapahduttava vastikkeettomasti. Ostajan (avustusjärjestön) tulee antaa edellä mainittujen edellytysten täyttymisestä myyjälle selvitys. Huomioitavaa on, että vapautusta sovelletaan taannehtivasti Venäjän Ukrainaan toteuttaman hyökkäyksen alkamisesta lukien eli hankintoihin, jotka on tehty 24.2.2022 ja sen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että myyntien oikaiseminen verottomiksi takautuvalta ajalta tulee tehdä yhteistyössä myyjän kanssa.

Mirka Danielsson

Mirka Danielsson

mirka.danielsson@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?