Uutiset

Ulkomaisten kiinteistösijoittajien verotus kiristyy – miten käy kotimaisten kiinteistösijoitusrahastojen?

Hallitus linjasi syyskuun budjettiriihessään useita veropohjan laajentamista ja tiivistämistä koskevia toimenpiteitä. Ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saadut voitot on tarkoitus verottaa Suomessa mahdollisimman laajasti vuoden 2023 alusta alkaen – tämä on kiinteistösijoittajien näkökulmasta merkittävin linjaus. Samalla on tarkoitus varmistaa, että Suomi voi verottaa Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen myyntivoittoja myös tilanteissa, joissa luovutuksen kohteena on kiinteistöt välillisesti omistava yhtiö. Kiristyksellä tavoitellaan 15 miljoonan euron lisäverotuottoja.

21.10.2021

Jos hallituksen kaavailemat muutokset toteutuvat, niillä olisi merkittäviä vaikutuksia eri kiinteistösijoittajien ja -omistusrakenteiden verotehokkuuteen.

Hallituksen linjauksen jäljet johtavat lähdeverotyöryhmään, joka jätti muistionsa tämän vuoden kesäkuussa. Työryhmä esitti Suomen verotusoikeuden laajentamista tilanteisiin, joissa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet omistetaan välillisesti holdingyhtiön tai kommandiittiyhtiön kautta. Tällaiset luovutukset ovat nykyisin Suomen verotusvallan ulkopuolella jo kotimaisen lainsäädännön perusteella. Jos muutos toteutuisi, kiinteistöholdingyhtiön osakkeiden tai kiinteistöjä omistavan kommandiittiyhtiön osuuksien luovutus voisi jäädä Suomessa verottamatta vain verosopimuksen nojalla. Suomen solmimissa verosopimuksissa on merkittäviä eroja Suomen verotusoikeuden laajuuden osalta.

Nykyisin ulkomainen kiinteistösijoitusrahasto voi vapautua verosta Suomessa sekä vuokratulon että kiinteistöjen myyntivoittojen osalta, jos se rinnastuu verosta vapautettuun kotimaiseen kiinteistösijoitusrahastoon. Hallituksen linjauksen mukaisesti ulkomaisten kiinteistörahastojen verovapaudesta olisi tarkoitus luopua vuodesta 2023 alkaen. EU-oikeudellisista syistä muutosta ei kuitenkaan voitaisi rajoittaa ulkomaisiin kiinteistörahastoihin, vaan myös kotimaisten kiinteistösijoitusrahastojen verovapaus tulisi poistaa. Käytännössä kyseeseen voisi tulla niin sanotun läpivirtausperiaatteen soveltaminen kiinteistösijoitusrahastoihin, jolloin tulon verokohtelu määräytyisi kunkin sijoittajan oman verostatuksen mukaan.

Toisena vaihtoehtona olisi kiinteistösijoitusrahastojen voittojen verottaminen, mikä merkitsisi niiden verotuksen eriyttämistä muista verovapaista sijoitusrahastoista. Lähdeverotyöryhmä piti molempien muutosten toteuttamista haastavana ja merkittävää jatkovalmistelua vaativana hankkeena. Jos hallituksen kaavailemat muutokset toteutuvat, niillä olisi merkittäviä vaikutuksia eri kiinteistösijoittajien ja -omistusrakenteiden verotehokkuuteen.

Oliko tieto hyödyllistä?