Uutiset

Uusia raportointivelvoitteita maksupalveluntarjoajille tammikuusta 2024 lähtien

EU:n neuvosto on 18.2.2020 hyväksynyt säädökset, joilla maksupalveluntarjoajille asetetaan uusia raportointivelvoitteita 1.1.2024 lähtien. Säädösten tarkoituksena on helpottaa arvonlisäveropetosten havaitsemista jäsenvaltioiden rajat ylittävässä verkkokaupassa.

27.2.2020

Maksupalveluntarjoajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä eräitä toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) kattamia palveluntarjoajia, kuten luottolaitoksia. Säädösten voimaantulon jälkeen soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee raportoida veroviranomaisille neljännesvuosittain yksityiskohtaiset tiedot tietyt edellytykset täyttävistä maksutapahtumista. Raportointivelvollisuus koskee lähtökohtaisesti sellaisia rajat ylittäviä maksutapahtumia, joissa maksu siirtyy EU-maassa sijaitsevalta maksajalta joko toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolella sijaitsevalle vastaanottajalle.

Huolimatta säädösten voimaantulon pitkähköstä siirtymäajasta, erityisesti järjestelmämuutoksia suunnittelevien maksupalveluyritysten olisi suositeltavaa huomioida näiden asettamat vaatimukset jo tässä vaiheessa sen varmistamiseksi, että edellytetyt tiedot pystytään tuottamaan ja arkistoimaan asetettujen määräaikojen puitteissa. Lisäksi uudet vaatimukset voivat edellyttää muutoksia yrityksen hallinnollisissa prosesseissa sekä tarvittavien henkilöstöresurssien allokointia.

Deloitten asiantuntijat keskustelevat mielellään raportointivaatimusten edellyttämien muutosten toteuttamisesta yrityksessänne. 

Huolimatta säädösten voimaantulon pitkähköstä siirtymäajasta olisi suositeltavaa huomioida vaatimukset jo tässä vaiheessa.

Oliko tieto hyödyllistä?