Näkökulmia

Verofunktiot haastettu arvioimaan teknologiaportfoliotaan ja teknologiaa koskevaa etenemissuunnitelmaansa

Kansainvälisesti muuttuvat verojen raportointivaatimukset, konsernien sisäiset talouden transformaatiohankkeet sekä muuttuva työntekemisen tapa haastavat verofunktiot arvioimaan teknologiaportfoliotaan ja teknologiaa koskevaa etenemissuunnitelmaansa. Mitä viranomaisvelvoitteiden hallintaan keskittyviä ratkaisuja on tarjolla ja kuinka nämä sovitetaan osaksi konsernitason hankkeita?

28.4.2021

Reaaliaikaisen raportoinnin, laskutuksen ohjaamisen viranomaisportaalien kautta, jopa SAF-T:n (Standard Audit File for Tax) eteneminen maakohtaisina hankkeina globaalin standardin sijaan johtaa monimutkaiseen veroraportointivaatimusten verkkoon. Monet palveluntarjoajat ovat vastanneet kehittämällä paikallisia teknologiaratkaisuja paikallisiin vaatimuksiin. Vaikka paikallisten ratkaisujen tuottaminen on tarpeellista, monet organisaatiot peräänkuuluttavat yhtenäisempien lähestymistapojen tarpeellisuutta. COVID-19:n vauhdittama työn tekemisen muutos vaikuttaa edelleen lisäävän kysyntää ratkaisuille, jotka yhdistävät joustavat resursointimallit sekä maiden rajat ylittävän prosessien kehittämisen paikallisten velvoitteiden tinkimättömään noudattamiseen.

Deloitte jo vuosia tarjonnut asiakkaidemme omaan käyttöön VAT-ilmoitusten tehokkaaseen laadintaan ja toimittamiseen kehittämäänsä (Indirect Tax Compliance) ITC-pilvipohjaista ohjelmistoa, sekä paikallisia tilinpäätöksiä tukevaa Bridge Your GAAP -työkalua. Molemmat ratkaisut ovat globaaleja ja tukevat prosessien standardisointia ja integrointia yli maarajojen. Deloitten oman teknologian jalostaminen SaaS-ratkaisuksi on ollut vastaus asiakkaidemme tarpeeseen ja heidän palvelukeskustensa kehittymiseen. Kysyntä outsourcing-, insourcing- ja co-sourcing-tyyppisten yhteistyömallien joustavan yhdistelyn mahdollistaville ratkaisuille näyttää edelleen kasvavan. Suuret ERP-talot ja pienemmät taloushallinnon teknologiayhtiöt ovat tuoneet merkkinoille omia ratkaisujaan mm. verojen määrittelyyn, operatiiviseen siirtohinnoitteluun, verojen raportointiin ja analytiikkaan. Deloitten vahvat kumppanuudet näiden toimijoiden kanssa yhdistettynä omiin pilvipohjaisiin teknologioihin mahdollistavat asiakkaidemme auttamisen prosessin alkupäästä aina reaaliaikaiseen viranomaisraportointiin. Tässä kokonaisuudessa myös paikallisille ratkaisuille on edelleen paikkansa integroituna osaksi globaalia ratkaisua.

Voiko verotuksen muutoksia ja tarjolla olevia ratkaisumahdollisuuksia lähestyä systemaattisesti ja globaalisti konsernitasolla, vaikka samanaikaisesti on hallittava maakohtaisia jatkuvasti lisääntyviä toisistaan poikkeavia vaatimuksia? Voi. Onnistuakseen veron kokonaisuuden hallinnassa on tärkeää integroida vero osaksi ERP- ja muita laajoja konsernin taloushallinnon ja IT:n hankkeita. Näissä hankkeissa verolla on oltava edustus, omistajuus ja oma visio, joista muodostuvat monivuotiset suunnitelmat yhdessä liiketoiminnan kanssa. Teknologioiden ja työkalujen lisäksi arvioitavana on koko ajan myös pitkän aikavälin toimintamalli osaamis- ja henkilöstövaikutuksineen: missä tarvitsemme henkilöitä käsittelemään dataa, ohjaamaan prosessia, hallitsemaan teknologiaa – ja miten tämä malli joustaa ja muuttuu työkalujen ja teknologioiden kehittyessä.

Mikko Jantunen

Mikko Jantunen    
mikko.jantunen@deloitte.fi

Johanna Oksa
Oliko tieto hyödyllistä?