Tietoa meistä

Veroteknologiapalvelumme

Autamme asiakkaitamme laaja-alaisesti verotukseen liittyvissä kysymyksissä hyödyntäen alamme viimeisimpiä teknologioita. Perinteisen veroneuvonnan lisäksi tuemme asiakkaitamme teknologiaratkaisujen suunnittelussa ja implementoinnissa. Lähestymme veroteknologioita käytännönläheisesti miettien keinoja vero-osaston toiminnan tehostamiseen siten, että valitut teknologiaratkaisut integroituvat luontevasti osaksi asiakkaan omia prosesseja ja järjestelmiä. Kehitämme teknologiaratkaisuja, joiden kanssa on helppo elää.

Alla muutamia esimerkkejä veropalveluistamme, joissa erilaiset teknologiaratkaisut ovat tärkeässä roolissa.

Arvonlisäverotus
Tulevaisuuden arvonlisäverotus on digitaalista ja reaaliaikaista. Autamme asiakkaitamme kehittämään prosesseja ja implementoimaan uusia teknologioita ja työkaluja arvonlisäverokäsittelyn määrittelyyn ja viranomaisraportointiin. Data-analyysien avulla toteutamme riskikartoituksia, jotka tukevat ja ohjaavat liiketoiminnan päätöksiä.

Siirtohinnoittelu
Perinteisten palveluidemme lisäksi tarjoamme operatiivisen siirtohinnoittelun palveluita. Operatiivinen siirtohinnoittelu liittyy siihen, miten siirtohinnoittelupolitiikka ilmenee käytännössä. Se kattaa siirtohintojen asettamisen, budjetoinnin ja ennustamisen, siirtohintojen oikaisemisen ja raportoimisen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Operatiivinen siirtohinnoittelu on hyvin ajankohtainen aihe, sillä monet yritykset etsivät ratkaisuja lisääntyvien raportointivaatimusten täyttämiseksi, jotta he pystyvät varmistamaan oikeiden tietojen saatavuuden ja automatisoimaan prosesseja. Operatiivisessa siirtohinnoittelussa teknologiaratkaisuilla on tärkeä rooli.

Henkilöverotus ja kansainvälinen liikkuvuus
Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisen liikkuvuuden hallitsemiseen liittyviä toimivia ja helppokäyttöisiä teknologiaratkaisuja, jotka luovat yrityksille parempaa näkyvyyttä kansainväliseen liikkuvuuteen. Samalla kun työskentelystä on tullut entistä kansainvälisempää, valtiot ovat kiristäneet verotusoikeuttaan myös ajallisesti lyhyempien työmatkojen suhteen. Suunnitelmallisen työperäisen matkustamisen prosessit ja kontrollointi ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Näin ollen teknologiaratkaisuilla on merkittävä rooli kansainvälisen liikkuvuuden hallinnassa.

Compliance
Tuotamme globaaleissa compliance-ulkoistustoimeksiannoissamme niin paikalliset tilinpäätökset kuin veroilmoituksetkin teknologiaratkaisuja hyödyntäen.

Globaalien ulkoistustoimeksiantojemme projektinhallinnassa hyödynnämme Deloitte myInsight-työkaluamme, joka tarjoaa projektitiimeille ajantasaisen näkyvyyden projektin statukseen. Työkalumme kautta sekä projektijohto (PMO), asiakkaan projektitiimit että paikalliset Deloitte-tiimit pystyvät jakamaan projektille relevanttia tietoa turvallisesti. Lisätietoja Deloitte myInsightista löydät täältä.

Reaaliaikainen raportointi
Trendinä on jo pidempään ollut, että verohallinnot eri puolilla maailmaa ovat siirtyneet tai siirtymässä kohti reaaliaikaista raportointia. Raportoinnin reaaliaikaisuus yhdistettynä muutoinkin lisääntyviin compliance-velvoitteisiin asettavat omat haasteensa niin compliancesta vastaavalle henkilöstölle kuin tietojärjestelmillekin – miten pysyä perässä? Me Deloittella olemme auttaneet asiakkaitamme valmistautumaan reaaliaikaiseen raportointiin esimerkiksi Unkarissa, Espanjassa ja Puolassa.

 

Oliko tieto hyödyllistä?