Uutiset

Yhteistyökumppanin konkurssin ALV-vaikutukset

Konkurssilakia muutettiin Suomessa väliaikaisesti koronaviruspandemian vuoksi keväällä 2020. Muutoksella rajoitettiin velkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin. Tämän konkurssisuojan umpeutumisesta tammikuun 2021 lopussa voi kuitenkin seurata useita konkursseja lähitulevaisuudessa. Mitä yrityksen kannattaa huomioida arvonlisäverotuksen näkökulmasta, jos sen yhteistyökumppani asetetaan konkurssiin? Lue vinkkimme!

27.1.2021
Konkurssiin asetetun yhtiön ALV-velvollisuuden päättyminen voi vaikuttaa ostajan vähennysoikeuksiin

Konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä. ALV-velvollisuuden päättymisen jälkeen tapahtuva yrityksen haltuun jääneen liikeomaisuuden realisointi onkin arvonlisäverotonta, ellei konkurssipesä päätä joko

  1. jatkaa ALV-velvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan tai 
  2. jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa.

ALV-velvollisuutensa päätyttyä yhtiö, tai pikemminkin sen konkurssipesä, ei siis enää voi antaa myynneistään arvonlisäverollisia laskuja. Jos myyjä virheellisesti merkitsee laskulle suoritettavaa arvonlisäveroa olematta ALV-rekisterissä, ostajalla ei ole oikeutta vähentää kyseistä arvonlisäveroa.

Konkurssipesä voi joutua tilittämään toiminnan lopettamiskuukaudelta loppuvaraston arvonlisäveroa. On huomattava, että tämä ei ole sellaista arvonlisäveroa, jonka pesä voisi laskuttaa avoimena verona asiakkailta ALV-velvollisuuden päättymisen jälkeen.


Ennakkomaksut ja aiemmin tehdyt ALV-vähennykset

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ei-ALV-velvollinen konkurssipesä voi joutua oikaisemaan konkurssivelallisen aiemmin tekemät arvonlisäverolliset tavaran tai palvelun myynnit verottomiksi silloin, kun yhtiö on saanut ennakkomaksun, mutta toimitusta ei ole tapahtunut ennen konkurssia ja yhtiön ALV-rekisteröinnin päättymistä.

Jos ostaja on vastaavasti suorittanut ennakkomaksun ennen myyjän konkurssia, ostajalla ei lähtökohtaisesti ole arvonlisäveron vähennysoikeutta tekemästään ennakkomaksusta ja ostaja joutuu oikaisemaan tekemiään ennakkomaksujen ALV-vähennyksiä, ellei pesä jatka ALV-velvollisena.

Pahimmassa tapauksessa ostaja voi siten menettää alihankkijansa tai muun myyjän konkurssitilanteessa maksamansa ennakkomaksun, ostosta tekemänsä ALV-vähennyksen ja tilaamansa tavaran tai palvelun.  


Konkurssipesän ALV-velvollisuuden jatkaminen

Jos konkurssipesä päättää jatkaa arvonlisäverovelvollisuutta pesän haltuun jääneen liikeomaisuuden realisoinnin ajan tai vaihtoehtoisesti jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti, pesänhoitaja ilmoittaa konkurssi­pesän arvonlisäverovelvolliseksi ja pesä tilittää veroa myynneistään arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. ALV-velvollisuuden jatkaminen liikeomaisuuden realisoinnin ajan onkin usein suositeltava toimintatapa silloin, kun konkurssiin menneen yhtiön asiakkaat ovat ALV-velvollisia yrityksiä.

Yhteistyökumppanin konkurssitilanteen ALV-vaikutukset eivät aina ole asiakasyrityksenkään näkökulmasta yksinkertaisia. Autamme mielellämme pohtimaan asiaa yksityiskohtaisemmin tarpeidenne mukaan.  

Asiantuntijamme Merja, Kaisa ja Johanna neuvovat ALV-asioissa! 

Merja Barck
Kaisa Loimu
Johanna Oksa

Suosittelemme aina tarkistamaan myyjän ALV-statuksen osoitteessa YTJ.fi
hankintojen ALV:n vähennysoikeuden varmistamiseksi.

Oliko tieto hyödyllistä?