Lehdistötiedotteet

European Tax Survey 2014

Yritykset haluavat yksinkertaisen ja vakaan veroympäristön kilpailukyvyn tueksi

Yritysten veroammattilaiset uskovat, että kansallisen verojärjestelmän yksinkertaistamisella olisi suuri vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Myös verotuksen parempi ennakoitavuus sekä veroviranomaisten toiminnan ennustettavuus ja yhteistyökyky lisäisivät kilpailukykyä oleellisesti.

Yritysten veroammattilaiset uskovat, että kansallisen verojärjestelmän yksinkertaistamisella olisi suuri vaikutus yritysten kilpailukykyyn. Myös verotuksen parempi ennakoitavuus sekä veroviranomaisten toiminnan ennustettavuus ja yhteistyökyky lisäisivät kilpailukykyä oleellisesti.

Yritysten veroammattilaiset kaipaavat vakaata verolainsäädäntöä ja yksinkertaista verojärjestelmää, koska näillä on heidän mukaansa myönteisin vaikutus oman maansa kilpailukykyyn. Yksi suurimmista yritysten kohtaamista haasteista on kotimaan verotuksen suuri epävarmuus. Tällä tarkoitetaan erityisesti lainsäädännön lukuisia muutoksia, veroviranomaisten epäselviä, heikkoja ja monitulkintaisia julkisia ohjeistuksia ja pitkäkestoisia verokiistoja.

”Yritysten veropohja on tyypillisesti suuri juuri niiden pääkonttorin sijaintivaltiossa, joten kotimaahan liittyvien huolien korostuminen on sinänsä luonnollista. Erityisesti vientiteollisuudesta riippuvaisissa maissa, kuten Suomessa, tulisikin kiinnittää erityistä huomiota vakaan ja yksinkertaisen toimintaympäristön luomiseen”, Deloitten osakas Lari Hintsanen sanoo.

Tiedot selviävät Deloitten tekemästä vuosittaisesta verotutkimuksesta, johon vastasi yli 800 yritysten veroammattilaista ympäri Eurooppaa.

Maiden verojärjestelmissä suuria eroja

Isoista maista Italia ja Venäjä koettiin haastavimmiksi maiksi verotuksen näkökulmasta. Näissä maissa veroympäristö koetaan erityisen epävarmaksi johtuen tiheistä muutoksista verolainsäädännössä ja kommunikointihaasteista veroviranomaisten kanssa. ”Tämä viesti pitäisi ottaa huomioon myös Suomessa”, sanoo Hintsanen

Iso-Britannia saa kiitosta viime vuosina tekemästään työstä kilpailukykyisen verojärjestelmän kehittämiseksi. Sen saamaa palautetta voidaan taas pitää esimerkkinä yksittäisen maan mahdollisuudesta vaikuttaa kilpailukykyynsä edistämällä veropolitiikkaansa systemaattisesti. Lisäksi maan veroviranomaisia kiitellään avoimuudesta ja säännöistä, joita on helppo noudattaa. Hollantilaisia veroviranomaisia yritykset kehuvat heidän reagointikyvystään, kommunikoinnin vaivattomuudesta, tiedon saatavuudesta sekä selkeistä ja yksinkertaisista prosesseista.

BEPS-hanke lisää epävarmuutta

Hieman yli puolet vastaajista arvioi yritysverotuksen parempaan läpinäkyvyyteen tähtäävän BEPS-hankkeen vaikutuksia merkittäviksi heidän yritykselleen. Tulevat muutokset lisäävät veroammattilaisten näkökulmasta verotukseen liittyvää epävarmuutta, vaikka projektin tavoitteet sinänsä ymmärretään yrityksissä hyvin.

”OECD:n ja G20-maiden tavoitteena on säätää kattavat, puolueettomat ja tehokkaat säännöt niiden maiden tueksi, jotka ovat huolissaan monikansallisten yritysten verosuunnittelun aiheuttamasta veropohjan rapautumisesta ja voittojen siirrosta. Epävarmuutta aiheuttanee se, että lopullisia sääntöjä odotetaan vasta vuoden 2015 aikana, eikä suurin osa vastaajista ole vielä käynnistänyt toimia vastatakseen uusiin vaatimuksiin. Uskon uusien sääntöjen kuitenkin vaikuttavan yritysten verostrategiaan sekä tuovan muutoksia, joilla lisätään verotuksen läpinäkyvyyttä. Myös verotukseen liittyvien hallinnollisten kustannusten uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa”, toteaa Lari Hintsanen.

Tutustu European Tax Surveyhin Deloitten sivuilla

Oliko tieto hyödyllistä?