TV- ja videoteollisuuden tulevaisuudennäkymät vuoteen 2030

Artikkeli

TV- ja videoteollisuuden tulevaisuudennäkymät vuoteen 2030

Millä tavoin digitalisaatio ja videotilauspalveluntarjoajat, kuten Netflix, muuttavat tulevaisuuden markkinoita?

TV- ja videomarkkinat

TV- ja videomarkkinat ovat erittäin dynaamisia ja alalla on monta ajuria; digitalisaatio, jatkuvasti päivittyvät tarjoomat sekä digitaalisten toimijoiden luoma murros takaa nopean muutoksen. Kuluttajien odotukset ja käyttötavat muuttuvat tilausvideopalveluiden ja mobiilimediakulutuksen käyttäjinä nopeasti. Deloitten tutkimus TV- ja videoteollisuuden tulevaisuudennäkymistä vuoteen 2030 mennessä selvittää, mihin markkinatoimijoiden on valmistauduttava.

Videotilauspalvelut ja digitaaliset alustat muuttavat pelin

Perinteiset mediakonseptit ovat muisto menneisyydestä, koko teollisuus on murroksessa: streaming-palvelut eivät ole enää pelkästään elokuvakäyttöön tarkoitettuja palveluita, vaan tänä päivänä yhtiöt investoivat menestyksekkäästi omaan tuotantoon ja lisensointiin. Täten ne kilpailevat suoraan perinteisen TV- ja viihdeteollisuuden kanssa.

Kuinka TV- ja videoteollisuus voi sopeutua muutoksiin?

Viestijät ja sisällöntuottajat eivät voi enää luottaa nykyiseen markkina-asemaansa. Varmistaakseen asemansa heidän on aloitettava yhteistyö myös kilpailijoiden kanssa. Yhteistuotanto, yhteiset jakelumallit ja jopa yhteiset alustat esim. Netflixin, Amazonin, Applen tai Googlen kanssa, ovat sopivia keinoja yhteistyön aloittamiseen.

Oliko tieto hyödyllistä?