Case Studies

Case: Analytiikalla aktiivista hinnoittelua

Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ja yksilöidyt ratkaisut ovat toimintamme perusta. Onnistuneen asiakaskokemuksen takana on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa ja lahjakkaat asiantuntijamme.

Asiakkaan haaste
Asiakkaallamme oli haasteita pärjätä nopealiikkeisessä markkinassa. He halusivat kehittää hinnoitteluaan, jotta pärjäisivät paremmin kovassa kilpailussa. Hinnoittelu ei ollut reaaliaikaista eikä siinä hyödynnetty analysoitua tietoa, siksi yhtiö ei hinnoittelullaan pysynyt hintakilpailussa mukana. Deloitten tehtävä oli auttaa asiakasta kehittämään hinnoitteluaan tehokkaaksi ja dataan perustuvaksi.

Deloitten ratkaisu
Yhteistyön alussa analysoimme asiakkaan hinnoittelun kehitysmahdollisuudet. Tunnistimme, että hinnoittelun tueksi tarvittiin reaaliaikaista tietoa myynnistä, kilpailijoista ja muista markkinaan vaikuttavista tekijöistä. Analytiikkatiimimme tarjosi asiakkaalle jatkuvasti päivittyvät analyysinäkymät pilvipalveluna. Tämän avulla rakensimme yhdessä asiakkaan kanssa reaaliaikaisen ja kilpailukykyisen hinnoittelumallin, jossa robotti tekee hintapäätökset viimeisimmän analysoidun tiedon ja sovitun liiketoimintalogiikan perusteella.

Robotti syöttää väsymättä strategianmukaiset hinnat asiakkaiden nähtäville kellon ympäri.

Asiakkaan saama hyöty
Asiakkaamme sai edistyneen analytiikan avulla jatkuvan uudistetun reaaliaikaisen hinnoitteluprosessin, joka huomioi liiketoimintaedellytykset, kuten kannattavuuden. Hyödyt automatisoidusta, datapohjaisesta hinnoittelusta ovat ilmeiset, kun robotti syöttää väsymättä strategianmukaiset hinnat asiakkaiden nähtäville kellon ympäri. Hinnoittelijat voivat keskittyä tiedon analysointiin ja hyödyntää pilvipalveluun tuotettuja analyysinäkymiä robotin hoitaessa operatiivisen hinnoittelun.
Robotti syöttää väsymättä strategianmukaiset hinnat asiakkaiden nähtäville kellon ympäri.

Hyödynnetty teknologinen ratkaisu
Hinnoittelupalvelussa hyödynnetään Deloitte Cloud Analytics -alustaa, jossa analytiikan, robotiikan ja tiedonhallinnan ratkaisut on valmiiksi paketoitu tehokkaasti käyttöönotettavaksi kokonaisuudeksi. Alusta on rakennettu Amazon Web Services -pilveen skaalautuvaksi, ja sen asiakaskohtaiseen räätälöintiin Deloitten asiantuntijoilla on koestetut työmenetelmät.

Jouni Alin
Rasmus Päivärinta

Kuvissa:
Jouni Alin
Rasmus Päivärinta

Oliko tieto hyödyllistä?