automaatio kaksinkertaistui vuodessa

Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Automaatio kaksinkertaistui vuodessa

Automaation hyödyntäminen organisaatioissa lisääntyy vauhdilla. Laaja-alaisesti automaatiomenetelmiä käyttöönottaneiden organisaatioiden osuus on kaksinkertaistanut viime vuoteen verrattuna. Osaamisen puute on kuitenkin estänyt yli kolmannesta vastaajista laajentamasta älykästä automaatiota. Organisaatioissa automaatio nähdään usein riskinä, mutta Deloitten tutkimusten mukaan se luo enemmän työpaikkoja kuin hävittää niitä.

Kahdeksan prosenttia Deloitten Global Intelligent Automation -tutkimukseen vastanneista organisaatioista kertoo ottaneensa liiketoiminnassaan käyttöön yli 50 erilaista automaatioprosessia, kuten robotiikkaa, koneoppimista ja luonnollisen kielen prosessointia. Vuosi sitten vastaava osuus oli vain neljä prosenttia. Kaikkiaan 58 prosenttia organisaatioista maailmanlaajuisesti kertoo hyödyntävänsä automaatiota liiketoiminnassaan.

Suuri osa tutkimukseen vastanneista yritysjohtajista ei kuitenkaan ole ennakoinut automaatioteknologian vaikutuksia työntekijöihinsä. 60 prosenttia vastaajista kertoo, ettei ole selvittänyt edellyttääkö automaatio työntekijöiden uudelleenkoulutusta, ja 44 prosenttia ei tiedä, miten automaatio muuttaa työntekijöiden tehtäviä ja työskentelytapoja.

”Automaatio on ollut yritysjohdon agendan kärjessä jo pitkään ja on hienoa nähdä, että teknologian käyttö alkaa viimein skaalautua. Yritysjohdon täytyy kuitenkin kiireellisesti selvittää sen vaikutukset työntekijöihin. Ihmisen ja koneen väliseen integraatioon pitää kiinnittää huomiota paljon nykyistä enemmän”, Deloitten robotiikkapalveluista vastaava Mika Kärkkäinen sanoo.

Älykäs automaatio breikkaa vuonna 2020

Edistykselliset organisaatiot tutkivat nyt älykkäitä automaatioprojekteja, joissa yhdistyy perinteisempi sääntöihin perustava automaatio sekä tekoäly. Älykäs automaatio jäljittelee perinteisesti ihmiselle kuuluneita, manuaalisia ja sääntöihin perustuvia toistuvia tehtäviä.

Osaamisen puute on estänyt yli kolmannesta (34%) vastaajista laajentamasta älykästä automaatiota. Puuttuva osaaminen on haitannut etenkin niitä organisaatioita, jotka ovat vasta teknologian käyttöönottovaiheessa. Kolme viidestä (59%) automaatiota testaavasta organisaatiosta uskoo, että heiltä puuttuu strategian toteuttamiseen tarvittavaa osaavaa työvoimaa ja taitoja.

”Älykäs automatisointi näyttää lyövän itsenä läpi vuonna 2020. Organisaatiot yhdistävät automatisoituja robotiikkaprosesseja, tekoälyä ja muuta uutta teknologiaa, ja löytävät uusia tapoja tehdä työtä. Automaatioprosesseissa siirrytään tiedon keräämisestä ja prosessoinnista kohti ennustamista ja analysointia sekä päätösten tekoa. Uudesta näkökulmasta prosessejaan, työtehtäviään ja -tapojaan järjestelevät organisaatiot osaavat hyödyntää ihmisen ja koneen yhteistyötä, ja niillä on taitoa ja tietämystä ottaa uusi teknologia käyttöön”, Kärkkäinen summaa.

Älykkäitä automaatioratkaisuja testaavat organisaatiot uskovat näiden investointien keskimääräisen maksuajan olevan 15 kuukautta. Todellisuudessa organisaatiot raportoivat yhdeksän kuukautta kestävästä takaisinmaksuajasta - älykkäät automaatioratkaisut ylittävät siis organisaatioiden odotukset.

Automaatio luokin lisää työpaikkoja

Iso-Britanniassa aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan automaation käyttöönotto ei todennäköisesti johda työllisyyden laskuun, vaan luo sen sijaan uusia rooleja. Tutkimuksen mukaan alhaisen automaatioriskin ammattiryhmät toivat 15 vuoden aikana 3,5 miljoonaa työpaikkaa. Niistä ammattiryhmistä, joissa automaatioriski oli suurin, katosi puolestaan 800 000 työpaikkaa, Deloitten raportissa todetaan.

Enemmistö työntekijöistä suhtautuu myönteisesti automaatioon. Automaatiota jo hyödyntävien organisaatioiden työtekijöistä vain 12 prosenttia suhtautuu johdon mukaan kielteisesti automaation vaikutuksiin. Vastaava osuus vasta automaatiota testaavien organisaatioiden joukossa on 32 prosenttia.

”Usein ajatellaan, että automaation lisääntyminen johtaa työpaikkojen vähenemiseen, mutta asian onkin tutkimuksemme mukaan juuri päinvastoin. Vaikka ihmiset ja koneet työskentelevät tulevaisuudessa rinta rinnan, tarvitaan yhä enemmän strategista ja luovaa ajattelua, joka onnistuu vain ihmisiltä. Ihmiset ovat luovia, strategisesti ajattelevia ja kekseliäitä. Robotit soveltuvat paremmin tehtäviin, joita ihmiset pitävät vaikeina ja joista he eivät pidä”, Kärkkäinen toteaa.

Deloitten Intelligent Automation –tutkimus kokoaa yhteen 523 yrityksen johtajan näkemykset 26 maasta Suomi mukaan lukien. Tutkimus toteutettiin touko-kesäkuussa 2019.

Oliko tieto hyödyllistä?