Blockchain

Näkökulmia

Blockchain – insinöörien pöydältä osaksi liiketoimintaa

Blogi: Marko Hykkönen ja Juha Hyttinen

Olet päätöksentekijänä varmasti törmännyt aiheeseen blockchain. Usein aiheesta hehkutetaan suuria. Olet ulkona, ellet joko jo harkitse tai kokeile blockchain-teknologiaa. Monia ahdistaa, sillä paine hypätä mukaan hyödyntämään tätä uutta teknologiaa on suuri, mutta pinnallinen asian ymmärrys ei vielä riitä tekemään hyviä liiketoimintapäätöksiä. Sinua tuskin auttaa, jos kuulet insinöörimäisen selityksen siitä, miten blockchain-teknologia toimii höystettynä muutamalla vakuuttavalla myyntilauseella. Mistä saisit hieman kättä pidempää päätöksenteon tueksi? Katsotaan, jos voimme tällä kirjoituksella auttaa.

26.2.2018
Unohda Proof of Concept – lähde liikkeelle asiakkaasi tarpeista
Blockchain on uusi toimiva teknologia, jota on hyvä harkita yhtenä teknologiavaihtoehtona, mutta se ei sovellu kaikkeen. Blockchain-teknologian keskeisiä positiivisia ominaisuuksia ovat sovellutusten nopea kehitysvauhti verrattuna perinteisempiin teknologioihin. Toimivia kokeilusovellutuksia syntyy viikoissa ja tuotantovalmiuksia saavutetaan jopa kuukausissa.

Monesti ensimmäinen asia, mitä yritykset tekevät on hyvin teknologialähtöinen nk. Proof of Concept -projekti, jossa yhteys liiketoiminnan tarpeiden ja blockchain-teknologian välillä on valitettavan hatara. Ilman ymmärrystä siitä, miten ja missä blockchain voi tuottaa lisäarvoa yrityksesi sisäisessä toiminnassa tai asiakkaillesi, jää uusi teknologia vain asiasta kiinnostuneiden puuhasteluksi.

Blockchainin ehdoton etu on, että saat sen avulla kirjattua kaikki tapahtumatiedot identtisinä ketjutietoina useaan paikkaan. Tämä varmistaa, että kaikilla osapuolilla on identtinen tieto jatkuvasti saatavilla, eikä kolmansille osapuolille ole tarvetta, esim. osapuolten ja tiedon varmentamiseksi.
 

Tiedon väärentäminen muuttuu lähes mahdottomaksi, kun tieto on tallennettuna monessa paikassa.

Voit hyödyntää blockchain-teknologiaa joustavasti moneen tarkoitukseen. Voit vaikka dokumentoida sillä koko tuotantoprosessin vaihe kerrallaan yhtenä tapahtumaketjuna. Tällainen dokumentaatio voisi olla loppuasiakkaalle todiste esim. tuotteen aitoudesta. Blockchain-teknologialla voidaan siis saavuttaa merkittäviä hyötyjä.


Case DNV

Ymmärrys blockchainin liiketoimintahyödyistä kasvaa pikkuhiljaa ja oikeassa käyttökohteessa blockchain-teknologia on jo nyt tuotantokelpoinen. Norjalainen DNV GL otti syyskuussa 2017 tuotantokäyttöön sertifikaatti-järjestelmän, jossa DNV GLn myöntämät 90 000 sertifikaattia siirrettiin yksityiseen blockchain-sovellukseen. Kenellä tahansa on mahdollisuus tarkistaa myönnetty sertifikaatti järjestelmästä milloin tahansa. Deloitte avusti DNV GL sovelluksen kehittämisessä. Norjassa vuonna 1864 alkunsa saanut DNV GL on yli 100 maassa toimiva elämän, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen liittyvien palvelujen tuottaja.


Blockchain on vielä Villi-Länsi

Blockchainin hyödyntäminen voi tuoda organisaatioosi ennalta-arvaamattomia tilanteita. Blockchain-teknologian käyttöönoton seuraukset voivat olla huomattavasti suurempi asia kuin itse sovellutuksen rakentaminen.

Sen käyttöönotto voi aiheuttaa muutoksia tai muutostarpeita esim. yrityksesi palveluihin, prosesseihin, teknologiaan, osaamistarpeisiin sekä itse ansaintamalleihin ja vastuisiin. Uuden teknologian seuraukset tuleekin mallintaa hyvissä ajoin ennen kehitystöiden alkua, jotta vältytään turhilta yllätyksiltä.

Blockchain ei poista tarvetta perinteisen teknologian hyödyntämiseltä ja blockchain-sovellutukset on integroitava muun käytössä olevan teknologian kanssa. Koska teknologia on uutta, markkinoilla on useita vaihtoehtoisia ratkaisuja teknologian hyödyntämiseksi.
 

Standardeja ei ole vielä muodostunut, eikä teknologian käyttökelpoisuutta suurten tapahtumamassojen prosessoimiseksi ole vielä päästy todistamaan.


Tässä Villissä Lännessä, jossa puuttuu pitkäaikainen kokemus tarjolla olevista blockchain-ratkaisuista, suosittelemme sinulle ulkoisen neuvonantajan hyödyntämistä. Tärkeätä neuvonantajan valinnassa on kokemus markkinoista sekä riippumattomuus tarjolla olevista ratkaisuvaihtoehdoista. Suositeltava yleisneuvo blockchainin käyttöönottoon on ajatella suuresti ja aloittaa pienesti. Onnea matkaan!

Oliko tieto hyödyllistä?