Artikkeli

Global CIO Survey 2018: Tietohallintojohtajan uudelleenmääriteltävä roolinsa

Yhä digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä tietohallintojohtajan on tehtävä valinta: pysyäkö perinteisellä IT-johtajan tontilla vaiko johtaa organisaatiota digitaalisen muutoksen läpiviennissä? Deloitten Global CIO Survey tutkii, miten tietohallintojohtajat ympäri maailmaa vastaavat tähän haasteeseen.

29.8.2018

Deloitten tietohallintojohtajatutkimuksessa selvitetään kuinka tietohallintojohtaja luo organisaatiossaan pitkän aikavälin arvoa sekä kuinka perinteisestä IT-johtajan roolista voi nousta seuraavalle tasolle liiketoiminnan digitaalisen muutoksen mahdollistajaksi.

Viime vuosien aikana kehitystä tietohallintojohtajien roolissa ei ole juuri tapahtunut. Yli puolet vastaajista keskittyy edelleen operatiivisiin kysymyksiin sen sijaan, että johtaisi organisaatiota digitalisaation ja muutoksen kautta.

Global CIO 2018 -tutkimuksen päälöydökset:

1. Tietohallintojohtajan rooli määritellään uudelleen

Yli puolet tutkituista tietohallintojohtajista keskittyy edelleen kustannustehokkaiden ja luotettavien IT-operaatioiden tuottamiseen. Tulevaisuudessa tämä ei enää riitä, vaan tietohallintojohtajilta vaaditaan myös kasvun ja liiketoiminnan muutoksen mahdollistamista.

2. Tavoitteena kasvattaa teknologiaymmärrystä

Lähes kaikki tutkimukseen vastanneet tietohallintojohtajat kokevat, että heidän roolinsa on auttaa liiketoimintajohtoa ymmärtämään teknologiaa paremmin. Tämä edellyttää toimivaa suhdetta muihin funktioihin sekä kykyä viestiä teknologian näkökulmaa liiketoiminnan kielellä.

3. Teknologiainvestointien vaikutukset selville

Vain viidesosalla tietohallintojohtajista on selkeä prosessi IT-investointien arvon mittaamiseen. 14 % ei mittaa näiden vaikutuksia lainkaan. Tukeakseen digitaalista muutosta, tietohallintojohtajien on kehitettävä perinteisiä budjetoinnin, rahoituksen ja päätöksenteon mallejaan.

4. IT-organisaation henkilöstö ja kulttuuri kehittyvät

Tehtävien automatisoituessa ja työnkuvien laajentuessa, IT-alalla vaaditaan erilaista osaamista kuin aiemmin. Osaajilta vaaditaan teknisten taitojen lisäksi yhä enemmän pehmeitä taitoja, kuten luovuutta, uusien taitojen omaksumista ja tunneälyä. Tärkeimpiä vaadittavia teknisiä taitoja seuraavan kolmen vuoden aikana ovat analytiikka, datatiede ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen. Jopa 60 % vastaajista kertoo, että tasapaino pehmeiden ja teknisten taitojen välillä on hankala löytää.

5. Perusjärjestelmät kuntoon

Digitalisaatio on nähtävä pintaa syvemmälle. Jotta innovaatio- ja transformaatioprojekteja voidaan toteuttaa, on perusjärjestelmien oltava kunnossa. Vastaajien mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana suurin vaikutus liiketoimintaan on digitalisaatiolla, datalla ja analytiikalla sekä uusilla, nousevilla teknologioilla. Suuri osa vastaajista kuitenkin tunnisti, että nämä täytyy rakentaa vahvalle pohjalle, joka perustuu modernisoituihin perusjärjestelmiin, pilvipalveluihin sekä vahvaan tietoturvaan.

6. Nousevat teknologiat yhä tärkeämpiä

Tietohallintojohtajat ovat vihdoin heränneet huomaamaan uusien digitaalisten teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaan. Vuonna 2016 vain 17 % vastaajista odotti nousevilla teknologioilla olevan suuren vaikutuksen liiketoimintaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Tänä vuonna luku on yli tuplaantunut ja noussut 40 prosenttiin. Vastaajat uskovat seuraavan kolmen vuoden aikana tekevänsä merkittäviä investointeja tekoälyyn, koneoppimiseen, IoT:hen ja ohjelmistorobotiikkaan.

 

Deloitten globaali CIO 2018 -tutkimus toteutettiin 71 maassa tammi-maaliskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1437 teknologia- ja liiketoimintajohtajaa 23 toimialalta. Suomessa tutkimukseen vastasi 33 tietohallintojohtajaa.

Oliko tieto hyödyllistä?