SAP Innovation Forum

Artikkeli

Digitaalinen johtoryhmä ruoskii raportoinnin kehittämistä

Blogi: Mika Kärkkäinen

Viimeisen noin 15 vuoden aikana eräs tärkeimmistä tiedolla johtamisen muodoista on ollut ylimmän johdon raportointi. Kokemukseni mukaan raportoinnin kehittämisen suurimmat haasteet ovat erityisesti seuraavat:

- reaaliaikaisen kokonaiskuvan saaminen yrityksen tilasta on vaikeaa,
- yrityksen tietojärjestelmien tuottamien tietojen läpinäkymättömyys,
- johdolla ei ole pääsyä harmonisoidun tiedon käyttäjäksi,
- organisaation epäyhtenäinen data ja sen laatuerot sekä
- huonot mahdollisuudet simuloida ja tehdä skenaarioita simuloinnin perusteella.

Onneksi mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin teknisten ratkaisuiden avulla ovat kehittyneet huimasti tämän vuosikymmenen aikana.

Johtaja, miltä kuulostaisi saada vapaat kädet suunnitella ja simuloida tulevia ratkaisuja yrityksenne reaaliaikaisen, koko organisaation yhteiseen dataan perustuvan tilannekuvan avulla? SAP julkaisi loppuvuonna 2015 Digital Boardroom -tuotteen juuri tähän tarkoitukseen. Tuote perustuu SAP S/4HANA -suiteen ja SAP HANA Cloud Platformiin. Digital Boardroomin ideana on yhdistää reaaliaikaisesti tiedot eri lähteistä muistinvaraisesti raportointia varten mahdollistaen reaaliaikaisen simuloinnin ja suunnittelun. Käytössämme on siis selkeä edistysaskel yllä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi!

Suurin ratkaisujen kehittämisen ja tietojen yhdistelyn hidaste on datan siilomaisuus ja yhdistelemisen vaikeus. Business Intelligence - toimijoiden innovatiivisuus ja tuotteiden ominaisuudet eivät valitettavasti aina auta tilannetta, sillä yritysten arkkitehtuurista löytyy eri aikoina tehtyjä raportointivälineitä ja -kanavia eri käyttötarkoituksiin. Näiden ylläpito tai päivittäminen on kallista, eivätkä ne tuota riittävän laadukasta dataa tiedolla johtamisen haasteisiin.

Tiedolla johtamisen haasteet olivat toki olemassa paljon ennen nykyisen digitalisaatio-agendan voittokulkua. Tuhannen taalan paikka on saada nykyiset raportoinnin ja suunnittelun ratkaisut jatkamaan elinkaarensa mukaista toimintaa ja samalla parantaa niistä kerätyn ja yhtenäistetyn tiedon luotettavuutta vastaamaan johdon tarpeisiin.

Digitaalinen johtoryhmä saa raportoinnista todellista, yhtenäistä ja kokonaisvaltaista tietoa bisnespäätösten ja tulevaisuuden menestyksen tueksi. Rohkenetko sinä johtaa digitalisaation avulla kehitettävää yritystäsi vielä perinteisellä raportoinnilla, samalla kun globaalit kilpailijat omaksuvat uutta teknologiaa kiihtyvällä vauhdilla?

Mika Kärkkäinen
Manager, Technology
mika.karkkainen@deloitte.fi
 

Tutustu palveluihimme: Consulting

Tutustu partnerimme Kari Ekholmin blogiin: Paluu tulevaisuuteen - oletko mukana?

Oliko tieto hyödyllistä?