Näkökulmia

Eksponentiaalinen teknologia – hypekäyrältä tulosriville

Blogi: Markus Hemminki ja Timo Perkola

Jos muutosvauhti ei ole vielä tarpeeksi nopea, ei hätää. Se kiihtyy varmasti edelleen - eksponentiaalisesti. Tästä pitävät huolen teknologinen kehitys sekä sitä hyödyntävät tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiot. Uskomme, että tulevaisuudessa menestyminen vaatii organisaatioltasi aktiivista roolia uusien innovaatioiden luomisessa – ethän halua, että teille käy kuin videovuokraamoille?

4.4.2018
Mitä eksponentiaalit ovat? Esimerkiksi tekoäly, koneoppinen, lohkoketju ja lisätty todellisuus ovat trendejä, jotka teknologian eksponentiaalinen kehitys on mahdollistanut. Samalla ne ovat alueita, joille luodaan jatkuvasti uutta. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi tekoälyn odotetaan pystyvän toteuttamaan älyllistä ajattelua vaativia tehtäviä (Artificial General Intelligence, AGI), joihin ainoastaan ihminen on kykenevä tällä hetkellä. Laskentatehon puolestaan odotetaan, kvantti-tietokoneiden kehityksen myötä, mahdollistavan muun muassa lääkkeiden vaikutuksen kartoittamisen ihmisperimän yli 20 000 proteiinin kanssa.

Teknologinen kehitys ei kuitenkaan yksinään riitä mullistamaan maailmaa, vaan sen tueksi tarvitaan suotuisa toimintaympäristö. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana teknologian kehitys harppasi mikroprosessorien laskentatehon, internetin kaistanleveyden, mobiiliteknologioiden ja näiden käytön hinnan osalta tasolle, joka mahdollisti täysin uuden tuotteen: älypuhelimen. Kuitenkin vasta Applen lanseeraama sovelluskauppa ja ekosysteemi, sekä sen sisäänrakennettu helppokäyttöisyys ja saumattomuus, loivat teknisistä ja toiminnallisista osista todellisen eksponentiaalin.


Organisaatioiden täytyy oppia hallitsemaan epävarmuutta

Jälkeenpäin katsottuna ekosysteemin rakentaminen vaati Applelta vahvaa visiota, ymmärrystä markkinoiden ja teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista, aktiivista roolia kehityksessä ja erittäin kehittynyttä toimintamallia. Nämä yhdessä mahdollistivat oikean ajoituksen, sekä kyvyn hallita ja sietää epävarmuutta. Hyödyntääkseen eksponentiaalien mahdollisuudet, organisaatioiden on luotava hiottujen, perinteisten toimintamallien rinnalle tai niiden osaksi tapa, joka mahdollistaa ketteryyden, toiminnan skaalaamisen ja uuden rakentamisen. Tämä kannattaa tehdä yhdistämällä oman organisaation osaajat ulkopuolisten osaajien kanssa. Mikäli kilpailuetua haetaan vain tehostamalla olemassa olevaa toimintaa, uuden luomiselle ei jää tilaa.

 

”Innovaatiot eivät synny luomalla virikkeitä, vaan tarvitaan ympäristö ideoiden kohtaamiselle.”

 

Inspiraatiota suomalaisilta

Useat vakiintuneet organisaatiot eri toimialoilla ovat jo tehneet toimintamalleistaan monipuolisempia. Esimerkiksi Apotti rakentaa eHealth ja eWellness –ekosysteemiä uusien ideoiden synnyttämiseksi, pilotoimiseksi ja kaupallistamiseksi. OP tönii muun muassa liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä esineiden internetin rajoja OP Lab -yksikkönsä avulla ja Fortum kiihdyttää energia-toimialan muutosta oman tuotekehitystoimintansa lisäksi tekemällä yhteistyötä startupien kanssa. 

Tekemällä uuden kokeilemisesta tehokasta ja johdettua, on mahdollista oppia epäonnistumisista ja skaalata onnistumiset. Tehokas toimintamalli mahdollistaa myös riskienhallinnan ja organisaatio voi muokata toimintamalliaan tavoitetason ja riskinsietokyvyn mukaan.

Meitä kiinnostaisi olla rakentamassa muutosta kanssanne ja myös kuulla lisää innostavia esimerkkejä! Miten teidän kokeilunne siirtyvät hypestä kohti tulosriviä?

Deloitte on tukenut yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaitaan eksponentiaalien hyödyntämisessä mm. kehittämällä liiketoiminta- ja teknologiastrategioita, toimintamalleja, hankehallintaa ja (innovaatio)portfolion hallintaa, valitsemalla tulevaisuuteen valmiita teknologioita ja auttamalla liiketoimintaekosysteemien ja –prosessien pystyttämisissä. Lisäksi Deloitte on tukenut asiakkaitaan eksponentiaalien vaikutusten selvittämisessä muun muassa elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan tulevaisuuteen, sekä kaupunkien smart city –kehitykseen liittyen.

Oliko tieto hyödyllistä?