Näkökulmia

Enterprise data – pois dataoravanpyörästä

Blogi: Lauri Lepistö

Jos yritys rahoittaisi investointejaan TV:stä tutuilla pikavipeillä, talousjohtaja lopettaisi käytännön välittömästi. Miksi teknologiajohtaja ei vedä yhtä tiukkaa linjaa, kun täysin pikavippeihin verrattavia dataprojekteja puuhastellaan siellä täällä?

19.3.2018
Enterprise data voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: se on tietokokonaisuus, joka sisältää kaiken sisäisen ja ulkoisen tiedon, jota yritykset keräävät, tuottavat ja hyödyntävät omassa toiminnassaan. Tyypillinen piirre on, että yritykset investoivat merkittävästi rahaa ja resursseja sen mallinnukseen ja säilytykseen. 

Houkutus yksittäisten tietomallien rakentamiseen hyvin rajattua käyttötarkoitusta varten on kuitenkin suuri. Tämä koetaan monesti ainoaksi tavaksi saada esimerkiksi nopean analytiikkaprojektin liiketoimintasuunnitelma näyttämään kannattavalta. Järkevämpää kuitenkin olisi käyttää organisaatiossa yhteistä tietomallia tukemaan analytiikkatarpeita. Organisaatioiden sisälle muodostuukin usein sirpaleinen ja hallitsematon datasotku, jolloin enterprise datan määritelmästä toteutuu lopulta vain merkittävä rahan ja resurssien käyttö.Kerrytätkö huomaamattasi kallista datakorjausvelkaa?


Asuntomarkkinoilla korjausvelkaa kertyy asuntokannan kulumisesta. Jos IT-projekteista puhuttaisiin asuntomarkkinoiden termein, niin pahimmissa tapauksissa voitaisiin sanoa, että IT-projektit valmistuvat valmiiksi kuluneina.
 

Jokainen yksittäinen data-projekti kerryttää yrityksen sisälle datakorjausvelkaa, jonka ylläpidosta maksetaan pikavipin suuruisia korkoja. 

Raportointiratkaisujen toimittajat nyökyttelevät tyytyväisenä data-workshopeissaan ja tuumaavat, että asiakkaan data on hyvää sellaisenaan ja sillä saadaan halutut tulokset aikaan. Tämän jälkeen asiakkaan datasta tehdään asiakkaan rahoilla ja toimittajan työkaluilla ylimääräinen tietokanta, jota käytetään raportoinnissa. Jatkossa, kun omaan tietokantaan tehdään muutoksia, toimittaja tekee lisätyönä samat korjaukset raportointikantaan. Näiden korkojen maksu jatkuu, kunnes raportointidata on otettu takaisin omaan haltuun, eli ”pikavippi” on maksettu takaisin.

Liiketoiminnan vaatima data, analyysit ja raportit muuttuvat jatkuvasti. Siksi kehitystyön keskittäminen yhdelle data-alustalle on monin verroin edullisempaa ja tehokkaampaa, kuin usean yksittäisen sovelluksen korjaaminen. Hallitsemalla dataa keskitetysti ja systemaattisesti, vältetään ”pikavipeistä” aiheutuvat kustannukset. 

 

Siilojen poistaminen tehosti yhteistyötä ja tuotekehitystä
Erään monikansallisen öljy- ja kaasuyhtiön osastot toimivat aiemmin ilman yhteistä tiedonhallinnan strategiaa. Tämä esti sekä datan, että parhaiden käytäntöjen jakamisen yhtiön sisällä ja johti perinteiseen datan siiloutumiseen. Jotta yhtiö pystyisi tulevaisuudessa paremmin hyödyntämään globaalille yhtiölle mahdollisia synergiaetuja, Deloitte teki heille toimintasuunnitelman ja data-arkkitehtuuriratkaisun. 


Projektin seurauksena asiakas loi yhtenäisen teknologiainfrastruktuurin ja tiedonhallintastrategian koko organisaatioon. Data oli sen jälkeen käytettävissä ensi kertaa eri osastojen välillä - yhteistyöhengessä. Tuotanto ja toiminnot tehostuivat, työturvallisuus lisääntyi ja innovaatiot sekä tuotekehitys nopeutuivat.

Tämä esimerkki kuvastaa hyvin, miten laajalti enterprise datan valjastaminen voi vaikuttaa yhtiön toimintaan.
 

Keskeistä tässä ja monissa muissa menestystarinoissa on se, että kriittisimmät onnistumistekijät, kuten data ja ihmiset, ovat jo valmiina löydettävissä organisaation sisältä - ainoa merkittävä investointi on siilojen poisto!

Enterprise datan hallinta ja tehokas hyödyntäminen on työlästä ja kallista riippumatta siitä, tekeekö sen hyvin vai huonosti. Organisaation pitää pystyä purkamaan syyt tehdä yksittäisiä, rajattuja dataprojekteja ja mahdollistaa teknologiainvestoinneilla datan keskitetty hallinta. Edut ovat moninaiset, kuten yllä oleva esimerkkimme kertoo. Tehtävä on haastava, mutta se on kuitenkin yhtä vaikea jokaiselle organisaatiolle, mikä tarkoittaa mahdollisuutta ansaita kilpailuetua. Ota siis haaste vastaan ja lopeta datakorjausvelan kerryttäminen!

Oliko tieto hyödyllistä?