Lehdistötiedotteet

Ulkoistamisella haetaan nyt säästöjen sijaan innovaatioita

Kiinteistö- ja IT-palvelut ovat tämän hetken eniten ulkoistetut liiketoiminnot. Deloitten tuoreesta Global Outsourcing -tutkimuksesta selviää, että ulkoistustrendi jatkaa kasvuaan erityisesti IT-palveluissa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa.

Ulkoistamisella haetaan nyt säästöjen sijaan innovaatioita

Liiketoimintoja ulkoistetaan erityisesti alhaisempien kustannusten, ydinliiketoimintojen mahdollistamisen ja osaajapulan vuoksi. Maailman johtavat yritykset hyödyntävät ulkoistamista työkaluna myös muutosten läpiviennissä ja liiketoiminnan tehokkuuden parantamisessa. ”Vaikka ulkoistamisella haetaan edelleen kustannustehokkuutta, Pohjoismaissa se ei ole hallitseva syy ulkoistamiselle. Täällä ulkoistaminen nähdään ensisijaisesti ydinliiketoimintojen mahdollistajana ja osaajapulan ratkaisijana”, selventää Deloitten Outsourcing Advisory -palveluista vastaava Timo Perkola. ”Muihin maihin verrattuna Pohjoismaissa ulkoistamisella halutaan myös parantaa palveluiden laatua ja päästä käsiksi parhaisiin mahdollisiin osaajiin”, Perkola jatkaa. 
 

Palvelutoimittajalta odotetaan innovaatioita
Viime vuosina yritykset ovat alkaneet nähdä ulkoistamisen muunakin kuin keinona kustannusleikkauksiin. Nykyään yhä useampi yritys haluaa palvelutoimittajan olevan tärkeä kumppani ja innovatiivinen syväosaaja omalla alueellaan, mahdollistaen muutoksen ja kehityksen yhdessä yrityksen kanssa. Deloitten tutkimukseen vastanneet toteavat innovaation olevan keskeinen osa lisäarvoa, jota etsitään ulkoistetulta palvelutoimittajalta.

Vaikka innovaatio nähdään yhä tärkeämpänä osana palvelutoimittajan luomaa lisäarvoa, Deloitten tutkimuksesta selviää, että jopa 65 % yrityksistä tuskailee innovaation määrittämisen, seurannan ja palvelutoimittajien innovointiin motivoimisen kanssa.

Vastaajat ovat myös epävarmoja siitä, miten innovaatio tulisi virallisesti sisällyttää palvelutoimittajan ja yrityksen väliseen sopimukseen. Vain joka viides vastaaja kertoo, että innovaatio on keskeisessä osassa heidän ja palvelutoimittajan välistä sopimusta. ”Innovaatio on asia, jota vaaditaan myös ulkoisilta palvelutoimittajilta. Onkin yllättävää, että yli 70 % pohjoismaisista vastaajista ei kuitenkaan motivoi palvelutoimittajiaan innovoimaan”, ihmettelee Perkola. 
 

Toimittajanhallinnassa rutkasti parannettavaa
Yritykset ympäri maailman tuskailevat palvelutoimittajiensa suorituksen ohjaamisen kanssa. Vain 25 % pohjoismaisista yrityksistä uskoo, että heidän toimittajanhallintansa toimii hyvin ja yltää sille asetettuihin tavoitteisiin. 65 % vastaajista pyrkiikin kehittämään osaamistaan liittyen toimittajanhallintaan.

”Tutkimuksen mukaan kaksi viidestä pohjoismaisesta yrityksestä myöntää jättävänsä kokonaan seuraamatta esimerkiksi jatkuvalla toimittajien ja sopimusten hallinnalla saatuja kustannussäästöjä. Tämä tulos on mielestäni huolestuttava, sillä yhteistyön aktiivinen mittaaminen ja ohjaaminen ovat tärkeimpiä keinoja sekä rahallisten että muiden hyötyjen realisoimiseksi”, summaa Perkola. 

-------------------------

Global Outsourcing Survey on Deloitten globaali tutkimus, joka luotaa ulkoistukseen liittyviä kehitystrendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus toteutettiin kesällä 2016 ja siihen osallistui yli 280 vastaajaa ympäri maailman. Kerromme mielellämme lisää myös Pohjoismaiden tuloksista.

Deloitte Sourcing and Procurement Breakfast Seminars present: Modern Multi-Vendor Management 7.9.2016

Oliko tieto hyödyllistä?