Artikkeli

Ilmiö nimeltä digitalisaatio

Blogi: Mikko Räty & Markus Hemminki

Liiketoimintaympäristö on alasta riippumatta muutoksessa. Kaikki puhuvat digitalisaatiosta, ja kaikille toimialoille halutaan luoda omat überit ja airbnb:t. Asioita palvelumuotoillaan, asiakkaat pyritään ottamaan paremmin huomioon, IoT yhdistää laitteet ja analytiikan odotetaan vastaavan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin – kaikille jotain. Jokainen ymmärtää digitalisaation omalla tavallaan, ja sen uskotaan olevan vastaus moneen liiketoiminnan haasteeseen.

Maailma muuttuu ja liiketoimintaympäristö sen mukana. Mutta ainahan maailma on muuttunut, miten tämä sitten eroaa aiemmasta? ”Vain muutos on pysyvää” totesi jo antiikin Kreikan filosofi Herakleitos. Kyllä, mutta nykyisin muutos on huomattavasti nopeampaa kuin ennen. Ne organisaatiot, jotka nopeimmin ottavat käyttöön uudet toimintatavat, tulevat menestymään parhaiten. Teknologinen kehitys vaikuttaa liiketoimintamalleihin, mahdollistaa uudet palvelut asiakkaille ja muokkaa työntekijöiden jokapäiväistä tekemistä. Lähes 90 % johtajista uskoo digitalisaation muuttavan liiketoimintaympäristöä, mutta vain alle puolet on mielestään varautunut muutokseen riittävästi.

Keskitymme tässä blogikirjoituksessa kuvaamaan muutosta teknologian kehityksen sekä uusien liiketoimintamallien ja näiden yhdistelmänä syntyneiden uusien ilmiöiden kautta. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys toimintaympäristöstä, johon uutta liiketoimintaa luodaan.

Teknologian kehitys on mahdollistanut uusia liiketoimintamalleja

Eksponentiaalisesti kehittyvät digitaaliset teknologiat ovat mahdollistaneet uudenlaiset innovaatiot: tiedon käsittelyn ja varastoinnin ja siirtämisen hinnat ovat laskeneet murto-osaan aiemmasta. Teknologinen kehitys on paitsi mahdollistanut uusia liiketoimintamalleja ja tapoja tehdä liiketoimintaa, se on myös muuttanut kuluttajatottumuksia. Esimerkiksi musiikki ja elokuvat kulutetaan nykyään Spotifyn ja Netflixin kaltaisista suoratoistopalveluista fyysisten kopioiden ostamisen tai vuokraamisen sijaan.

Ihmiset elävät verkottuneemmassa maailmassa kuin koskaan ja jakavat informaatiota ja dataa – joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Esimerkiksi Google (nyk. Alphabet) ja Facebook ovat yrityksiä, joiden käyttämät liiketoimintamallit eroavat merkittävästi perinteisistä, joissa myyjän rooli on myydä ja asiakkaan maksaa. Kaikkia edellä mainittuja palveluita voidaan käyttää taskuun mahtuvalla laitteella, jolla voi myös soittaa, lähettää tekstiviestejä, ottaa kuvia ja jossa on koko maailma saatavilla internetin välityksellä. Älypuhelimesta on kuitenkin tullut kulutushyödyke, jonka menestyksen määrittää siinä käytetty käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmän menestyksen puolestaan määrittää se miten hyvin käyttöjärjestelmä on onnistunut houkuttelemaan kolmansia osapuolia luomaan palveluita sovellusten ja erilaisen sisällön muodossa. Kaikkea ei siis tarvitse eikä pidäkään tehdä itse.

Uudet liiketoimintamallit ovat luoneet liiketoimintaympäristöä mullistaneita ilmiöitä

Yksikään edellä mainittujen yritysten liiketoimintamalleista ei olisi ollut mahdollinen ennen vuosituhanteen vaihdetta. Markkinoiden täytyy olla valmiita vastaanottamaan uusia tuotteita ja palveluita, joiden luomisen teknologian kehitys on mahdollistanut. Uusien liiketoimintamallien vaatimat teknologiat ovat aiempaa laajemman joukon saatavilla, rajakustannus digitaalisen tuotteen tai palvelun skaalaamiseen on lähellä nollaa ja globaalit markkinat on mahdollista tavoittaa kellarista tai autotallista. Startupeista on tullut varteenotettava kilpailija mille tahansa yritykselle.

Digitalisaatio ilmiönä tarkoittaa teknologian kehityksen mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja tapoja tehdä asioita uudella tavalla aiempaa paremmin. Paremmin voi tarkoittaa eri asioita eri toimijoille eri tilanteissa. Ainakin se pitää sisällään kokonaisuuksien laaja-alaisen tarkastelun ja tavan päivittää jonkin asian tekeminen vastaamaan nykypäivän tarpeita ja toimintaympäristön vaatimuksia.

Kuulutko sinä niihin 90 % yritysjohtajista, jotka ovat tunnistaneet digitalisaation luomat mahdollisuudet ja onko yrityksesi valmistautunut niihin asianmukaisella tavalla? Kuka palveluasi käyttää ja kuka käytön maksaa? Entä mitä mahdollisuuksia ilmiö nimeltä digitalisaatio on luonut yrityksellesi?

Mikko Räty
Mikko Räty on Deloitte Digitalin Suomen maajohtaja. Mikon erikoisaloihin kuuluvat digimarkkinointi ja monikanavaiset strategiat ja toiminnot, asiakaspolun kartoittaminen, markkinoinnin automatisointi, liiketoimintakonsultointi ja sähköinen oppiminen. Sähköposti: mikko.raty@deloitte.fi

Markus Hemminki
Markus toimii Deloittella uuden liiketoiminnan asiantuntijana yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaiden kanssa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat liiketoimintaekosysteemit, innovaatioprosessit, älykkäät kaupungit ja uuden liiketoiminnan mahdollistavan teknologian valinta. Sähköposti: markus.hemminki@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?