Uutiset

Mitkä ovat vuoden 2018 teknologiatrendit?

Deloitten globaali Tech Trends 2018 -tutkimus tarkastelee teknologian kahdeksaa päätrendiä, joiden uskotaan mullistavan yritysteknologian seuraavan puolentoista tai kahden vuoden aikana. Julkaisemme kevään aikana blogisarjan, jossa kaikki kahdeksan trendiä käydään yksi kerrallaan läpi.

Trendeihin kuuluvat esimerkiksi tutkimuksen päätrendeiksi tunnistetut blockchain, digitaalinen todellisuus ja tekoälytyövoima.

  • Blockchain: Blockchain on nopeasti muuntumassa tutkimuskohteesta tuottamaan lisäarvoa yrityksien sisäiseen toimintaan tai asiakkaille. Blockchainin lisääntyvä käyttöönotto lisää suurissa organisaatioissa tarvetta koordinoida, integroida ja johtaa useita lohkoketjuhankkeita, mahdollisesti jopa arvoketjussa sijaitsevien useiden lohkoketjujen välillä.
  • Digitaalinen todellisuus: Lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden kehityskulun seuraavassa vaiheessa yritysten mielenkiinto itse laitteisiin vähenee, ja yritykset alkavat keskittyä asiaan liittyvään strategiatyöhön. Tämän trendin edetessä IT-johtajat joutuvat ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät ydinintegraatioon, pilvipalveluiden käyttöönottoon, yhteyksiin ja käyttöoikeuksiin.
  • Tekoälytyövoima: Automaation, tekoälyn ja kognitiivisten teknologioiden nousu vaikuttaa merkittävästi työn tulevaisuuteen ja ihmisten ja koneiden väliseen työnjakoon. Tulevaisuuden organisaation on suunnattava potentiaalinsa uuden, ihmisistä ja koneista koostuvan hybridityövoiman mukaiseksi – eli koulutettava työntekijöitä hyödyntämään lisättyä todellisuutta ja otettava käyttöön uusia HR-prosesseja ja virtuaalityöntekijöitä.

Deloitten Tech Trends 2018 -tutkimus sisältää myös ”Exponential Technology Watch List” –luettelon. Se esittelee tapoja tutkia ja hyödyntää sellaisia innovaatioideoita, joiden markkinoille tuloa joudutaan odottamaan vähintään viisi vuotta. Luettelossa käsitellään myös kahta pitkän aikavälin teknologiatrendiä: yleistä tekoälyä ja kvanttisalausta. Lisäksi trendeihin kuuluvat API-rajapintoja, tulevan ajan teknologiaorganisaatioiden ja IT:n perusjärjestelmien rakentamista sekä helposti käytettävän datan hallitsevaa roolia modernien yritysten ohjaamisessa. Näistä on myös luvassa mielenkiintoiset blogikirjoitukset! 

Oliko tieto hyödyllistä?