Modernisoidut perusjärjestelmät ponnahduslautana innovaatioille

Näkökulmia

Modernisoidut perusjärjestelmät ponnahduslautana innovaatioille

Blogi: Paula Murray ja Tuomas Pyykönen

Sanotaan, ettei mikään ole niin viisas kuin suomalainen insinööri. Tämä on ehkä johtanut siihen, että useissa suomalaisissa organisaatioissa perustietojärjestelmät ja niiden perustat ovat useita vuosikymmeniä vanhoja. Ne toimivat edelleen luotettavasti juuri niin kuin ne ovat suunniteltu. Järjestelmien käyttämien teknologioiden ja osaajien väitettiin vanhentuneen jo vuosikymmeniä sitten, mutta uudistaminen on aina jäänyt priorisoinnissa muiden investointien jalkoihin, koska – miksi korjata jotain mikä ei ole rikki?

13.11.2018

Nyt on viimeistään korkea aika uudistaa nämä perusteet. Ilman modernia järjestelmäperustaa uusien digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönotto sekä datan ja analytiikan hyödyntäminen on hankalaa ja kallista tai jopa mahdotonta. Uudistamis- ja kehittämispaineet koskevat etenkin perusinfraa ja - järjestelmiä, kyberturvaa sekä pilvipalveluita.

Toimiva perusta uudistamishankkeiden lähtökohtana

Mistä sitten lähteä liikkeelle? Ensinnäkin, perusjärjestelmien remontti on hyvä aloittaa perusinfran ja järjestelmäalustojen tarkastelusta ja uudistamisesta. Kun perusinfra ja alustat uudistetaan joustaviksi, integroituviksi ja skaalautuviksi, ne tehostavat perusjärjestelmien uudistamista. Tuloksena organisaatio saa työkalut innovoida ja kehittää liiketoimintaa aivan uudenlaisella otteella.

Toinen tärkeä peruspilari on tietoturva. Digitalisoituvan liiketoiminnan tietoturvariskit eivät enää ole toiminnallisia vaan strategisia riskejä. Siksi kyber- ja tietoturva pitäisikin kääntää reaktiivisesta proaktiiviseksi - pelkän kuluerän sijaan sitä kannattaa tarkastella strategisena teknologiainvestointina.

Kolmanneksi, uusiutuva perusta vaatii uusia hallintomalleja. Pilvipalvelut edustavat yhä suurempaa jalanjälkeä yritysten IT-portfoliossa ja CIO-tutkimuksemme mukaan tämän jalanjäljen odotetaan tuplaantuvan seuraavan kolmen vuoden aikana. Perinteisten ajurien, skaalautuvuuden ja ketteryyden, lisäksi pilvipalveluihin siirtymistä ajaa kustannustehokkuuden ja tietoturvallisuuden lisääminen. Organisaation sovellusten ja datan vieminen pilveen vaatii kuitenkin aina johtoportaalta ja päätöksentekijöiltä valveutuneisuutta ja sopivaa hallintomallia. Ilman näitä pilvipalveluiden hallinta ja käyttö voivat pahimmassa tapauksessa lisätä kustannuksia ja vaarantaa pilvessä säilöttyä tietoa.

Perusjärjestelmien modernisoinnista hyötyy sekä liiketoiminta että IT

Perusjärjestelmät mielletään usein kankeiksi ja vanhentuneiksi, mutta ”pakolliseksi pahaksi”, jolloin niihin investoiminen ei yllä korkealle operatiivisella agendalla. Investointi kuitenkin kannattaa, sillä satsaaminen ydinliiketoimintajärjestelmien modernisointiin, tietoturvaan ja pilveen siirtoon mahdollistaa niitä hyödyntävien sovellusten ja teknologioiden digitalisaation. Toisin sanoen, perusjärjestelmien kasvojenkohotus on perusteltua kustantaa liiketoiminnan ja IT:n yhteisestä kukkarosta, koska molemmat hyötyvät lopputuloksista.

Epävakaa tai vanhentunut järjestelmäperusta on este innovoinnille, koska se ei tue liiketoiminnan digitaalisia transformaatiotarpeita. Vastuu perusjärjestelmien kunnostamisesta ja ylläpidosta ei voi tällä kertaa jäädä yksin viisaiden insinöörien harteille. Sen täytyy olla liiketoiminta- ja tietohallintoyksiköiden yhteinen strateginen prioriteetti, jotta loppukäyttäjät saavat muuttuvia tarpeitaan vastaavat palvelut ja prosessit.

Tarvitsetko tukea perusjärjestelmien uudistamisessa tai muissa järjestelmähankkeissa? Ota yhteyttä!

Lisälukemista:

Global CIO Survey 2018 chapter 5; Strengthen the core

How to Calculate Technical Debt

IT Spending: From Value Preservation to Value Creation

CIO Insider: Technology budgets: From value preservation to value creation

 

Global CIO Survey 2018
Oliko tieto hyödyllistä?