Näkökulmia

Pokémon Go loi siirretyllä todellisuudella uusia markkinapaikkoja – mikä läpimurto odottaa sinun toimialaasi?

Blogi: Mikko Räty ja Markku Viitanen

Kesällä 2016 Pokémon Go -peli villitsi ihmiset lataamaan uuteen teknologiaan perustuvan pelin älypuhelimeensa. Kännykkä- ja konsolipeleihin tottunut ikäpolvi jalkautui ulos kodeistaan metsästämään Pokémon-hahmoja jopa niin innolla, että pelin taustalla olevat palvelimet ylikuormittuivat. Peli toi valtavia määriä uusia kävijöitä julkisille paikoille, joskus jopa ruuhkaksi asti.

5.3.2018
Pelin ympärille muodostui paljon liiketoimintaa, kun ihmisten liikkuminen täytti kahvilat, lisäakut loppuivat kaupoista ja vanhemmat hankkivat sopivia varusteita ulkoiluun. Myös uusien puhelimien ja tehokkaampien liittymien kauppa kasvoi.


Pokemonit herättivät yrityspäättäjät

Pokémon Go:ta pidetään ensimmäisenä läpimurtona digital realitylle eli digitaaliselle todellisuudelle. Peli hyödyntää älypuhelimen kameraa ja GPS-teknologiaa, joiden ansiosta pelin digitaalinen sisältö, eli kerättävät hahmot, lisätään todelliseen maailmaan, jolloin puhutaan siirretystä todellisuudesta (augmented reality).

Myös monet yritykset huomasivat pelin suosion ja sen positiiviset lieveilmiöt. Valistuneet yritysjohtajat pohtivat johtoryhmissään, miten käy, jos meidän toimialalle tulee Pokémon Go:n kaltainen ilmiö? Onko yrityksemme valmis hyödyntämään sen synnyttämät mahdollisuudet tai mahdollisesti puolustamaan vastaavanlaista uutta kilpailutilannetta? Monen vastaus oli ei.


Rohkeudenpuute esteenä uuden teknologian investoinneissa

Taustalla on käynnissä isompi teknologiamuutos kuin arvaammekaan ja muutosta pidetään yhtä merkittävänä kuin internetin läpimurtoa 2000-luvun alussa. Google ja Facebook ovat esimerkkejä isoista pelureista, jotka ovat muutoksen keskiössä ja yhdistävät perinteisen käyttöliittymän sijaan myös liikkeen, äänen, katseen ja tunteen osaksi käyttökokemusta. 

Miksi yritykset eivät ole vielä lähteneet laajamittaisesti kokeilemaan esimerkiksi digitaalista todellisuutta, vaikka teknologia on olemassa ja kustannukset ovat laskeneet? Erilaisia kokeiluja on ollut käynnissä mm. teollisuuden tuotesuunnittelussa, valmistuksessa ja kokoonpanossa, kenttähuollossa, turvallisuusvalvonnassa sekä henkilöstön perehdytyksessä ja koulutuksessa. Myös vähittäiskauppa on pitkällä esim. asiakaskokemuksen kehittämisessä.
 

Yritysten digikehitys perustuu usein pieniin ja ketteriin proof-of-concept -tyyppisiin kokeiluihin, mutta näistä puuttuu valitettavan usein pitkäjänteisyys ja skaalautuvuus. 

Tämä johtaa siihen, että uusista teknologioista ei saada kaikkia hyötyjä irti. Tarvitaan mittavia fyysisiä ja henkisiä investointeja, jos oma liiketoiminta halutaan sitouttaa ja kouluttaa käyttämään uusia ratkaisuja laajalla rintamalla. Tällaisia riskejä ei useinkaan haluta ottaa, sillä epäonnistumisen pelko on niin suuri. Kyse on isosta kulttuurimuutoksesta oman organisaation lisäksi myös omissa sidosryhmissä, kuten alihankkijoissa, yhteistyökumppaneissa ja asiakkaissa.


Hyödynnä digitaalista todellisuutta näissä viidessä kohteessa

Kun yritys miettii mahdollisia kohteita digitaalisen todellisuuden hyödyntämiselle, mahdollista potentiaalia voidaan arvioida seuraavien tekijöiden kautta. Onko kyse:

1) Yhteistyöstä- ja -toiminnasta ilman yhteistä sijaintia?
2) Tarpeesta siirtää tietoa ja osaamista oikeaan paikkaan sitä tarvitseville?
3) Koulutus- ja oppimistilanteesta?
4) Tutustumisesta uusiin asioihin uusissa paikoissa tai 
5) Live-tilanteiden siirtämisestä uusiin paikkoihin? Esimerkkeinä kauko-ohjaus tai pelaaminen ja viihde. 

Myös teknologiaorganisaatioiden täytyy miettiä keinoja vastata uusiin vaatimuksiin, joita ovat mm. 
1) Datan määrän kasvu ja sitä kautta tallennuskapasiteetin moninkertaistuminen 
2) Integraatio yrityksen liiketoimintaprosessien ja perusjärjestelmien kanssa. ERP, CRM ja sisällönhallintaratkaisut ovat keskiössä uusien teknologioiden hyödyntämisessä 
3) Analytiikkaan ja kognitiivisiin järjestelmiin liittyvä osaaminen, jotka muodostavat keskiön käyttäjäkokemuksen rakentamiselle sekä 
4) Tehokkaat verkot ja tiedonsiirto, jotka ovat edelleen yksi kehityksen pullonkaula. 

Muutos on iso haaste myös käyttäjäkokemuksen suunnittelulle.
 

Palvelumuotoilulla on edessään uudenlaiset haasteet, kun siirrytään rakentamaan käyttäjäkokemusta kuvitteelliseen maailmaan perinteisten päätelaiteteknologioiden sijaan. 


Virtuaalinen joulupukki Suomen myyntivaltiksi?

Uudet virtuaalitodellisuuden mahdollistavat teknologiat muuttavat maailmaa sekä tapaamme tehdä yhteistyötä laitteiden kanssa eri paikoissa ja tilanteissa. Internet on pienentänyt maailmaa ja tuonut Suomessa toimiville kivijalkakaupoille uusia kilpailijoita globaalien verkkokauppojen muodossa. 

Meillä suomalaisilla on kuitenkin vielä muutamia asioita, joihin meillä on globaali omistajuus. Yksi näistä on Korvatunturilla asuva aito joulupukki, jonka luokse matkustaa vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Monelle kallis matka on mahdoton toteuttaa, mutta nykytekniikka mahdollistaisi aidon joulupukin tuomisen jokaisen olohuoneeseen juuri siihen aikaan, kun haluamme. On meistä kiinni, viemmekö joulupukin maailmalle vai odotammeko, että joku muu nappaa mahdollisuuden nenämme edestä.

Me Deloittella ainakin olisimme innokkaita auttamaan joulupukin digimatkaa!

Oliko tieto hyödyllistä?