Robotiikkainvestoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin

Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Robotiikkainvestoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin – Suomella kirittävää investointirohkeudessa

Robotiikkaa hyödyntää maailmalla yhä useampi organisaatio. Robotiikkainvestointien takaisinmaksuaika on lyhyt ja robottien odotetaan korvaavan tulevaisuudessa jopa viidesosan nykyisestä työvoimasta. Lähes 80 prosenttia robotiikkaa hyödyntävistä yrityksistä uskoo niihin liittyvien investointien kasvavan merkittävästi seuraavan kolmen vuoden aikana. Suomessa liikkeellelähtö on ollut varovaisempaa, mutta robotiikan käyttöönoton uskotaan vilkastuvan myös täällä.

Robotiikkainvestoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin – Suomella kirittävää investointirohkeudessa

Yli puolet Deloitten robotiikkatutkimukseen vastanneista yrityksistä hyödyntää robotiikkaa tai on selvittänyt sen käyttöönoton mahdollisuuksia organisaatiossaan. Lisäksi lähes viidesosa harkitsee robotiikan käyttöönottoa seuraavien kahden vuoden aikana. ”Suomessa robotiikkaa on toistaiseksi testattu pääasiassa pilottiprojektien avulla. Onnistuneet kokemukset ovat kuitenkin rohkaisseet yrityksiä jatkamaan robotiikkakokeilujaan ja erilaisia jatkoprojekteja suunnitellaan nyt uusiin kohteisiin. Asiakkaamme pohtivat myös kognitiivisen automaation hyödyntämistä, eli robotiikkaa tukevien, usein analytiikkaan perustuvien, ratkaisujen käyttöönottoa lisäämään robotisoinnista saatavia hyötyjä", Deloitten robotiikkapalvelujen vetäjä Mika Kärkkäinen sanoo.

Robotiikan käyttöönoton kustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin. Deloitten tutkimuksen mukaan robotiikkainvestointien takaisinmaksuaika on niitä hyödyntävillä yrityksillä alle yksi vuosi. Robotic Process Automation (RPA) -ratkaisuja testanneet organisaatiot arvioivat, että takaisinmaksuaika olisi noin 9,3 kuukautta, kun todellisuudessa takaisinmaksuaika ratkaisuja käyttöönottaneissa yrityksissä oli noin 11,5 kuukautta.

Robotiikka nähdään tutkimuksen mukaan koko yrityksen asiana. Yli 60 prosenttia vastaajista pitää robotiikkaratkaisuja strategisesti merkittävinä tai yrityksen kaikkia toimintoja koskettavina hankkeina.  ”Tyypillisesti robotiikkaratkaisujen käyttöönotto aloitetaan ensin toimintokohtaisesti, minkä jälkeen todetaan, että robotiikka koskettaakin koko yritystä. Suomalaisten yritysten kannattaisi rohkeasti nostaa robotiikka keskeiseksi strategiseksi alueeksi. Robotiikan hyödyntämisestä voi parhaimmillaan seurata yrityksille kokonaan uutta liiketoimintaa”, Kärkkäinen kannustaa.

Investoinnit robotiikkaan kasvavat – Suomen investoinnit eivät yllä eurooppalaiselle tasolle

Tutkimuksen mukaan robotiikkaa hyödyntävistä yrityksistä 78 prosenttia arvioi kasvattavansa niihin liittyviä investointeja merkittävästi seuraavien kolmen vuoden aikana. RPA-ratkaisuja pilotoivissa organisaatioissa suunniteltu investointi on noin 1,3 miljoonaa euroa. Yritykset, joissa ratkaisut on otettu käyttöön tai niiden käyttö on laajennettu koskemaan koko yritystä, ovat jo investoineet robotiikkaan lähes kolme miljoonaa euroa.

Kärkkäisen mukaan kansainvälisestä vertailusta on nähtävissä, että keskimääräiset robotiikkainvestoinnit ovat muualla suurempia kuin Suomessa. ”Ennustamme, että Suomi alkaa tämän vuoksi jäädä jälkeen muista maista tehokkuusvertailuissa, esimerkiksi palvelukeskusten ja tukifunktioiden kustannusten osalta. Robotiikan on todennettu olevan kustannustehokas ja nopeasti käyttöönotettava työkalu myös operatiivisten prosessien automatisointiin ja on itsestään selvää, että teknologia on tullut jäädäkseen. Robotit ovat jo normaali osa työvoimaa maailmalla, ja kannustamme suomalaisia yrityksiä pikapikaa kuromaan kiinni tätä kuilua”, hän haastaa.

Robotit lisäävät työtyytyväisyyttä

Robottien odotetaan tutkimuksen mukaan korvaavan keskimäärin viidesosan nykyisestä työvoimasta. Odotukset ovat linjassa toteutuneiden lukujen kanssa robotiikkaratkaisuja jo hyödyntäneissä organisaatioissa. Robotiikkaa hyödyntävien organisaatioiden myönteiset kokemukset ovat nostaneet niiden omia odotuksia vielä korkeammalle: ne näkevät, että jopa hieman yli puolet kokoaikaisesta työvoimatarpeesta voitaisiin robotisoida.

Tutkimuksen mukaan robotiikan käyttöönotto tuki työntekijöiden nykyisiä tehtäviä siten, että he pystyivät keskittymään entistä tehokkaammin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin, minkä vastaajat kokivat työtyytyväisyyttä lisäävänä tekijänä. ”Olemme huomanneet, että robotiikan käyttöönotoissa tyytyväisyys robotiikkaan lisääntyy, kun päästään pilotointivaiheen yli käytännön työn hyötyihin. Samalla myös vastustus robotiikkaa kohtaan vähenee, kun työntekijät näkevät miten paljon robotit poistavat manuaalista työtä ja rikastuttavat työntekijöiden työkenttää,” Kärkkäinen kuvaa.

Deloitten toimitusjohtajan Tomi Pitkäsen mukaan robotit ovat mahdollisuus, ei uhka. Robotisointi vähentää ihmisten nykyisin hoitamia rutiinitehtäviä, mikä puolestaan tekee ihmisten toimenkuvista mielekkäämpiä ja korkeampaa arvoa tuottavia. ”Robotit tuovat varmasti mukanaan joidenkin työtehtävien vähenemistä ja irtisanomisia, mutta en ole lainkaan huolissani Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta niin pitkään, kun me haluamme opiskella ja pitää huolta osaamisemme kehittymisestä. Meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, joka tuottaa rutiinitehtäviä vaativampaa osaamista. Ihmiset eivät tyypillisesti inspiroidu rutiineista, vaan haluavat käyttää osaamistaan ja työaikansa mielenkiintoisempiin haasteisiin. On tärkeää, että jokainen suomalainen asennoituu uudistumaan työuransa aikana ammatillisesti useammin ja perusteellisemmin kuin mihin koskaan aiemmin olemme tottuneet” Pitkänen kuvaa.

Deloitten robotiikkatutkimus

Deloitten tämänvuotiseen RPA-kyselyyn vastasi 400 asiakasta eri toimialoilta eri puolilta maailmaa. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2017.

Lue lisää: Robotiikan ja tekoälyn mahdollisuudet henkilöstöhallinnossa

Lue lisää: Robotiikka taloushallinnon tukena

Oliko tieto hyödyllistä?