Näkökulmia

Edisonin jalanjäljillä: Systemaattisuutta innovaatiotoimintaan

Blogi: Markus Hemminki ja Mika Kärkkäinen

Arkhimedes ja kylpyvesi, Newton ja omena, Einstein ja päiväuni – historiassa on useita kuuluisia Heureka-hetkiä, jotka ovat kehittäneet ymmärrystämme ja mahdollistaneet uudet keksinnöt. Tiede on kehittynyt hyödyntämällä tehtyjä havaintoja, joita on sovellettu uusia keksintöjä ja teknologioita kehitettäessä.

28.11.2018

Teknologinen kehitys ei kuitenkaan yksin riitä ennustamaan, mitkä innovaatiot lyövät läpi, vaan tähän vaikuttavat myös vallalla olevat trendit. Kehittyneen organisaation innovaatioprosessi huomioi myös megatrendit, kuten kaupungistumisen, teknologisen kehityksen tai ilmastonmuutoksen. Ne muuttavat ajattelumaailmaamme ja ohjaavat kulutustottumuksiamme.

Ideat syntyvät virikkeistä – innovaatiot vaativat oikean toimintaympäristön

Vuosikymmeniä sitten ennustettiin, että ihmiset saisivat pian kaiken tarpeellisen ravinnon pillereistä, muovikalusteet olivat 1960-luvun futurismia ja autojenkin pitäisi jo lentää. Tämän päivän trendejä ovat kuitenkin luomu- ja lähiruoka, luonnonmukaiset materiaalit sekä vähäkulutuksiset ja turvalliset autot. Toisaalta kenkäpuhelimet ovat totta, kaupunkien asema on yhä merkittävämpi ja toiselle puolelle maapalloa voidaan olla yhteydessä reaaliaikaisesti.

Miten ideoista sitten jalostetaan menestyviä innovaatioita? Arkhimedes kävi kirjeenvaihtoa aikakautensa luonnonfilosofien kanssa, Newton sai vaikutteita monialaisesta yliopistoyhteisöstä ja Einstein pääsi työssään patenttitoimistossa tutustumaan saapuviin patenttihakemuksiin. Kaikki siis toimivat ympäristössä alttiina aikakauden viimeisimmille kehitystrendeille ja pystyivät soveltamaan oppimaansa omassa työssään.

Thomas Edison puolestaan toteutti innovaatiotoimintaa systemaattisesti. Sen sijaan, että hän olisi odottanut salaman iskevän, hän näki mahdollisuuden toistettavaan innovaatioon. Keksijä rakensi ensimmäisen kaupallisesti toimivan laboratorion, joka hyödynsi kehittyvää teknologiaa ja systemaattista innovaatioprosessia. Hehkulampun lisäksi hän kehitti sähköntuotantojärjestelmää luodakseen tuotteelleen markkinoita. Yksittäinen innovaatio ei siis riittänyt mullistamaan markkinoita ilman keksintöä tukevia ratkaisuja.

Nousevat teknologiat ja innovaatioita tukeva toimintamalli

Tuoreen CIO-tutkimuksemme mukaan tietohallintojohtajat arvioivat nousevien teknologioiden vaikutuksen kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana huimasti. Merkityksellisimpinä kehityssuuntina nähdään keinoäly, IoT, sekä robotiikka ja prosessiautomaatio. Vaikka viime vuosikymmeninä tapahtunut eksponentiaalinen teknologian kehitys on nopeuttanut kehityksen sykliä huomattavasti, voi moderni liiketoiminta yhä oppia Edisonin systemaattisesta lähestymistavasta innovaatiokehitykseen. Se tulisi nähdä jatkuvana prosessina, joka mahdollistaa oppimisen, priorisoinnin, kokeilut sekä teknologioiden skaalaamisen osaksi liiketoimintaa ja yhteiskuntaa.*

Teknologian merkitys osana liiketoimintaa korostuu jatkuvasti, minkä vuoksi tietohallintojohtajilta vaaditaan näkemystä liiketoiminnan kehitykseen. Yritykset pyrkivät saamaan kilpailuetua esimerkiksi investoimalla toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin sekä kehittämällä verkkokauppa- ja omnichannel-ratkaisujaan päästäkseen lähemmäs asiakkaitaan. Organisaatioiden toimintatavat uusien teknologioiden hyödyntämiseksi vaihtelevat kokeilevista hackthoneista laajempiin kehitysohjelmiin. Kehitystyön on kuitenkin aina oltava tavoitteellista ja systemaattista – myös kokeilukulttuurin tulisi olla osa pysyvää toimintamallia.

Tulevaisuuteen katsovan yrityksen innovaatioprosessi huomioi nousevat teknologiat ja trendit, sekä hyödyntää parhaat osaajat oman organisaation sisä- ja ulkopuolelta. Parhaimmillaan innovaatioprosessi tukee sellaisten uusien innovaatioiden kehitystä jotka 1) tehostavat nykyistä toimintaa, 2) kehittävät tarjontaa ja 3) luovat täysin uusia markkinoita.

Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne organisaatiot jotka investoivat systemaattisesti tulevaisuuteen. Mikä sinun organisaatiossasi estää uusien innovaatioiden tuomisen markkinoille?

*Nykypäivän menestystarinoihin voit tutustua esim. aiemmin julkaisemamme blogin kautta

Global CIO Survey 2018
Oliko tieto hyödyllistä?