Näkökulmia

Teknologia – kieli, joka sinunkin kannattaa opetella

Blogi: Markku Viitanen

Minkä kielen haluat oppia seuraavaksi? Voisiko se olla kyky ymmärtää ja keskustella teknologiaan liittyvistä asioista?

26.10.2018

Teknologiaymmärrys rinnastetaan usein kielitaitoon. Voin mennä vieraaseen maahan, tilata paikallisella kielellä oluen ja sanoa kiitos. Ilman laajempaa vieraan kielen osaamista keskustelu paikallisten kanssa kuihtuu kuitenkin nopeasti. Lähes sama tilanne on, kun teknologiafriikki yrittää keskustella liiketoimintajohtajan kanssa, joka ei ymmärrä teknologiasta kovinkaan paljon. Yhteistä näkemystä on vaikea muodostaa, vaikka molemmat puhuvat sujuvasti omaa kieltään.

Teknologiaymmärrys vaatii jatkuvaa päivittämistä

Yksi merkittävä ero tilanteilla kuitenkin on. Kun hankit vahvan kielitaidon, se säilyy pienellä ylläpidolla. Teknologiaymmärrys taas vanhenee nopeasti ja vaatii jatkuvaa päivitystä. Kielten opiskeluun käytettävät keinot pätevät kuitenkin myös teknologiaymmärryksen kasvattamiseen: lue, kuuntele, kertaa ja heittäydy aktiivisesti keskusteluihin.

Teknologiaymmärryksen merkitys korostuu myös henkilökohtaisella tasolla. Eri yhteyksissä nousee esiin, että erityisesti nuoret ovat huolissaan subtanssiosaamisen kilpailukyvystä sekä sen päivittymisestä. Toki sama koskee myös vanhempia ikäluokkia. Jos haluat varmistaa oman osaamisesi kilpailukyvyn, on teknologiaymmärryksen kasvattaminen yksi parhaista tavoista, riippumatta koulutuksestasi tai toimialasta, jolla toimit. Osaamisen jatkuva päivittäminen onkin sitten haastavampaa, sillä vastuu siitä on viime kädessä sinulla itselläsi.

Liiketoimintajohdon ymmärrettävä teknologiaa

Miksi teknologiaymmärryksen kasvattamiseen kannattaa panostaa koko organisaation tasolla? On ehkä klisee todeta, mutta jokainen yritys on teknologiayritys.

Ideaalitilanteessa liiketoiminnan ja tietohallinnon raja hälvenee ja ihmiset käyvät sujuvaa vuoropuhelua siitä, miten teknologia mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja tai parantaa tehokkuutta yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Teknologiaa ymmärtävä johto todennäköisemmin antaa tukensa teknologiainvestoinneille, koska ymmärtää, mistä he ovat päättämässä. Oman kokemukseni mukaan parhaat tulokset liiketoiminnan muutoshankkeista saadaan silloin, kun johdolla on ymmärrys ja visio siitä, mitä teknologia mahdollistaa ja missä se tuottaa lisäarvoa.

Faksista blockchainiin – tunne aikasi teknologiatrendit

Uskonko ihan oikeasti siihen, että tälle asialle löytyy tilausta? Ei tarvitse mennä merta edemmäs kalaan, esimerkkejä löytyy myös meiltä Deloittelta. Keskustelin viime viikolla veroasiantuntijamme kanssa, joka 20 vuotta sitten pyöritteli tullauksiin liittyvää dokumentaatiota papereilla, kirjepostilla ja fakseilla. Tänään sama henkilö puhuu minulle sujuvasti blockchain–teknologiaan liittyvistä haasteista sekä mahdollisuuksista tehostaa sen avulla tullauksiin liittyviä prosesseja.

Huomaan myös käytännön työssä, että yritysten ylimmässä johdossa ja aina hallitustasolla asti ollaan yhä enemmän kiinnostuneita teknologian vaikutuksista liiketoimintaan ja meitä pyydetään usein esittämään näkemyksiämme eri foorumeissa. Tästä syystä me Deloittella teemme valtavan määrän työtä, jotta voimme tarjota edistyksellistä ja ajankohtaista näkemystämme asiakkaillemme. Jotta pääset liikkeelle, kannattaa tutustua ainakin kahteen tutkimukseen:

  1. Vuosittainen Deloitte Tech Trends –tutkimus, joka kokoaa yhteen näkemyksemme tärkeimmistä trendeistä, jotka vaikuttavat asiakkaidemme liiketoimintaan ja toimintaympäristöön. Vuoden 2019 tutkimus tulee ulos tammikuussa ja sen teemoina on mm. ihmisen ja koneen välisen kanssakäymisen muuttuminen sekä asiakas- ja käyttäjäkokemus.
  2. Deloitte CIO Survey 2018, joka tutkii liiketoiminnan ja tietohallinnon roolia ja vastuujakoa erityisesti digitaalisessa maailmassa. Tutkimus nostaa esiin pehmeiden arvojen nousun tietohallinnon johtamisessa sekä uudet osaamisalueet ja taidot, joita tulevaisuuden tietohallinto tarvitsee. Tästä aiheesta mm. Tivi kirjoitti aiemmin syksyllä. Keskeisenä teemana on myös tässä blogissa käsitelty aihe: teknologiaymmärryksen kasvattaminen läpi organisaation.

Teknologia ei ole enää teknologiaihmisten yksinoikeus. Jos haluat kuulla, miten voimme auttaa organisaatiotasi teknologiatietämyksen laajentamisessa, ota yhteyttä.

Oliko tieto hyödyllistä?