Teknologiatrendit 2019

Artikkeli

Teknologiatrendit 2019 - arkipäiväistyneet megatrendit ja nousevat uudet teknologiat

Deloitten jo kymmenettä kertaa julkaisema vuosittainen Tech Trends –raportti tarkastelee teknologiakentässä tapahtuvia muutoksia, joiden uskotaan vaikuttavan merkittävästi yritysten liiketoimintaan lähivuosien aikana.

Tuoreessa raportissa tarkastellaan teknologisen kehityksen ytimen muodostavia megatrendejä sekä nousevia uusia trendejä. Viimeisen vuosikymmenen aikana vahvasti kehittyneitä teknologioita ovat muun muassa analytiikka, blockchain, pilvipalvelut ja kognitiiviset teknologiat. Nyt nämä aiemmin hypetetyt trendit ovat jo tiivis osa yritysten arkea, joko osana tuote- ja palvelutarjontaa tai olemassa olevien ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana.

”Teknologian kehitysvauhti on nopeaa ja monet aiemmat trendit ovat jo yrityksille arkipäivää. Yhä tärkeämmäksi nouseekin se, ettei teknologiatrendejä katsota irrallisina, vaan tunnistetaan, miten erilaisia perinteisempiä ja uusia teknologioita yhdistelemällä voidaan parantaa yritysten kilpailukykyä, joko kehittämällä nykyisiä tai luomalla uusia tuote- ja palvelukonsepteja. Merkittävimmät innovaatiot ovat lähes poikkeuksetta yhdistelmä eri teknologioita. Raportissa nostetaan esiin myös hieno suomalainen esimerkki KONE, joka muun muassa mittaa reaaliaikaisesti laitteidensa suorituskykyä yhdistelemällä eri teknologioita, kuten IoT:ä, tekoälyä ja analytiikkaa”, kertoo Deloitten teknologiakonsultoinnin vetäjä Timo Perkola.

Raportissa trendeinä nousee esiin muun muassa merkittävimpien makrotrendien siirtyminen osaksi jokapäiväistä elämää, tekoälyn kasvavat mahdollisuudet, serverless–arkkitehtuuri ja markkinointiteknologiat. Tekoälyn rooli yrityksissä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja käyttötarkoitukset laajenevat prosessien tehostamisesta yhä enemmän myös uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Serverless-arkkitehtuuri sen sijaan vapauttaa IT-osastojen resursseja rutiinityöstä liiketoiminnan hyödyksi käytettäväksi. Merkittäväksi trendiksi nousee myös markkinointiteknologioiden nousu, nostaen markkinoinnin ja tietohallinnon yhteistyön entistä tärkeämmäksi.

”Oleellista on, miten organisaatiot pystyvät ennakoimaan uusia trendejä ja ymmärtämään millaisia mahdollisuuksia ja uhkia niiden hyödyntäminen tuo mukanaan. Yritys voi hyödyntää trendejä innovaatioprosessissa ja siten saada kilpailuetua. Mutta osa muutoksesta voi myös vaikuttaa negatiivisesti. Yrityksen tärkeä tuote tai palvelu saattaa muuttua merkityksettömäksi, merkittävien varojen arvo romahtaa tai koko markkina sulaa alta. Suomalaiset yritykset näkevät trendit liian usein uhkana ja miettivät miten voisivat minimoida niiden vaikutusta. Ulkomainen aggressiivinen kilpailija taas saattaa miettiä, miten hyödyntää trendejä ja vallata markkinat”, pohtii Deloitten CIO-ohjelmasta vastaava Markku Viitanen.  

Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier

Lue lisää trendeistä lataamalla raporttimme. Julkaisemme myös kevään aikana blogisarjan, jossa pureudumme trendeihin yksi kerrallaan käytännöllisten esimerkkien ja vinkkien kautta. Pysythän kuulolla!

Oliko tieto hyödyllistä?