Deloitte on vahva yhteistyökumppani

Artikkeli

Operations transformation

Toimintamallin muutos yhdessä asiakkaan kanssa

Mitä on kyse?

Yksikään yritys tai muu organisaatio ei muuta toimintamalliaan, rakennettaan, organisaatiotaan tai johtamisjärjestelmäänsä pienin perustein. Taustalla on aina jokin ratkaistava ongelma tai lunastettava mahdollisuus, joiden takia muutokset pitää suunnitella uudelleen ja toteuttaa.

Tyypillisesti muutostarve johtuu seuraavista syistä:

  • Haasteita kasvutavoitteiden saavuttamisessa
  • Kasvanut tai pienentynyt liiketoiminta ja tähän muutokseen sopeutuminen
  • Haasteita kannattavuudessa
  • Haasteita pääomatehokkuudessa tai tarve vapauttaa pääomia
  • Tarve rakentaa omin voimin, liittoutumalla tai ostamalla uutta osaamista
  • Strategian vaihtaminen

Kaikki edellä mainitut ongelmat tai kyvyttömyys lunastaa strategiassa ja markkinoilla tunnistettuja mahdollisuuksia juontavat usein (vaikkei pelkästään) juurensa siihen, että toimintamalli, rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä eivät ole linjassa strategisten valintojen kanssa. Tämä heijastuu edelleen näkyvinä ongelmina taloudellisessa ja toiminnallisessa suorituskyvyssä sekä kyvykkyysvajeina.

Me Deloittella autamme analysoimaan ja ratkomaan näitä haasteita ja tunnistamme kehitysmahdollisuuksia, oli kyse sitten koko konsernin, yhden liiketoiminnon tai osaston laajuudesta. Samoin tuemme asiakkaitamme useissa muissa hankkeissa, vaikkei niihin lähtökohtaisesti liittykään toiminnan muutostarve. Näissä tapauksissa mahdollisuudet kuitenkin usein kääntyvät tarpeiksi muuttaa toimintaa.

Yhdistämme tämän tyyppisisissä toimeksiannoissamme niin analytiikan kuin digitalisaationkin mahdollisuudet ratkaisujen löytämisessä, ja tuemme asiakkaitamme myös toimintamallien muutoksiin liittyvien muutoshankkeiden muodostamisessa ja läpiviennissä. Haemme aina asiakkaan tilanteeseen ja tarpeeseen parhaiten sopivan ratkaisun, johon uskomme itsekin, ja muodostamme yhdessä asiakkaan kanssa pitävän business casen muutokselle myös pidemmän aikavälin hyötyjen seuraamiseksi.

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?

Samankaltaiset aiheet