Global CIO survey 2018

Artikkeli

Tulevaisuuden IT-osaaja on luova ja tunneälykäs vaikuttaja

Global CIO Survey 2018

Tietohallinto-organisaatiolta vaaditaan päivitettyä osaamispalettia. Teknisten taitojen lisäksi on oltava myös pehmeitä taitoja, kuten tunneälyä, luovuutta ja johtamisosaamista. Suomessa osaaminen nähdään vielä perinteisemmin. Teknisiä taitoja arvostetaan korkealle, mutta pehmeiden taitojen trendi on nouseva myös Suomessa.

29.8.2018

Tietohallinnon roolin muuttuessa, alalla vaaditaan erilaista osaamista kuin aiemmin, kertoo Deloitten tietohallintojohtajatutkimus. Teknisten taitojen lisäksi IT-osaajilta vaaditaan yhä enemmän pehmeitä taitoja, kuten luovuutta, uusien taitojen omaksumista ja tunneälyä. Suomessa ollaan vaadittavien taitojen suhteen kuitenkin perinteisempiä kuin globaalisti. Esimerkiksi tunneälyn kerrotaan olevan tärkeä taito IT-osaajalla globaalisti jopa kolme kertaa enemmän kuin Suomessa. Suomalaiset tietohallintojohtajat uskovat kuitenkin erityisesti luovuuden ja johtamistaitojen korostuvan seuraavan kolmen vuoden aikana.

”Suomalainen tietohallintojohtaja on tyypillisesti teknisen taustan omaava mieshenkilö, jonka tausta on rakentunut tietohallinto-organisaatioissa. En usko, että tämä tulee radikaalisti muuttumaan mutta uskon, että tulevaisuudessa myös tietohallintojohtajien rekrytoinneissa voidaan nähdä innovatiivisia ratkaisuja. Suurin muutos näkyy varmasti keskijohdossa. Uudet asiantuntijat kaipaavat uudentyyppistä kulttuuria ja johtamisotetta”, kertoo Deloitten CIO-ohjelmasta Suomessa vastaava johtaja Markku Viitanen.

Vaikka Suomessa pehmeitä taitoja ei vielä arvosteta yhtä laajalti kuin globaalisti, ovat suomalaiset tietohallintojohtajat jo tunnistaneet muuttuvan työnkuvan aiheuttamat haasteet rekrytoinneille. Jopa 64 % suomalaisista tietohallintojohtajista kertoo, että on hankala löytää osaajia, joilla on sekä vaadittavat tekniset että pehmeät taidot.

”Tekemisen kulttuuri on selvästi muuttunut. Projektien monimutkaisuus on kasvanut ja tiimien rakenne on entistä monimuotoisempi johtuen muun muassa kansainvälisyydestä sekä eri kulttuuritaustoista. Tekninen osaaminen on aina arvostettu korkealle, mutta yhä enemmän arvostetaan myös henkilöitä, joiden profiilissa korostuvat pehmeämmät taidot”, sanoo Deloitten teknologiakonsultoinnin johtaja Timo Perkola.

Vaikuttamis- ja johtamistaitoja vaaditaan, sillä lähes kaikki tutkimukseen vastanneet tietohallintojohtajat kokevat, että heidän roolinsa on auttaa liiketoimintajohtoa ymmärtämään teknologiaa paremmin. Suomessa tähän panostetaan erityisen paljon. Jopa 90 % kertoo tuovansa strategiakeskusteluihin uusien teknologioiden näkökulmia. Lisäksi 69 % käy liiketoimintajohdon kanssa henkilökohtaisia keskusteluja kehittääkseen johdon teknologia-ymmärrystä.

”Aiemmin keskustelua on käyty siitä, miten tietohallintojohdon pitää olla liiketoiminnan lähellä, puhua johdolle tuttua kieltä ja kasvattaa liiketoimintaosaamistaan. Uudessa maailmassa johdon on myös vastavuoroisesti ymmärrettävä ja puhuttava IT:lle tuttua kieltä. Yhteinen ymmärrys on tärkeää, sillä monilla toimialoilla teknologiasta on tullut keskeinen lisäarvon tuoja asiakkaalle tuotettavaan tuotteeseen tai palveluun”, jatkaa Viitanen. 

 

Deloitten globaali CIO 2018 -tutkimus toteutettiin 71 maassa tammi-maaliskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1437 teknologia- ja liiketoimintajohtajaa 23 toimialalta. Suomessa tutkimukseen vastasi 33 tietohallintojohtajaa.

Oliko tieto hyödyllistä?