Tulevaisuuden tietoliikenneverkot

Näkökulmia

Tulevaisuuden tietoliikenneverkot - digiratkaisujen kivijalka

Blogi: Ilmari Mustakallio

Tietoliikenne ja sen hallinnointi ovat tärkeimpiä kysymyksiä uusia digitaalisia ratkaisuja suunnitellessa. Perinteisesti tietoliikenteen varmistaminen ja kehittäminen on jätetty ”IT-miesten” murheeksi, mutta muuttuvassa ja aina yhdistyneemmässä maailmassa tietoliikenne saa yhä laajemman merkityksen ympäri organisaatiota.

10.4.2019

Digiratkaisujen kivijalka on aina ollut ja on myös tulevaisuudessa toimivissa tietoliikenneratkaisuissa. Tulevaisuuden kehittyneet tietoliikenneratkaisut mahdollistavat varmemman ja nopeamman sekä suurempien tietomassojen tiedonsiirron, hiukan eri painotuksin valitusta ratkaisusta riippuen. Tämän hetken kuumimmat digiratkaisut, kuten esineiden internet, lohkoketjut sekä kehittyneet analytiikat, ovat kaikki kriittisesti sidonnaisia uusiin tietoliikenneratkaisuihin. Uusien ratkaisujen eduista ja tärkeydestä kertoo tällä hetkellä muun muassa se, että viranomaisten hyödyntämä Virve-järjestelmä on siirtymässä pois TETRA-pohjaisista verkoistaan 4G-maailmaan. Uudistamisen taustalla on uusien tietoliikenneratkaisujen mahdollistamat laajemmat käyttötarkoitukset ja esimerkiksi videokuvan välittäminen suuremman kaistaleveyden yli.

Tietoliikenneratkaisuilla vastauksia kriittisiin liiketoimintaongelmiin

Tällä hetkellä yritysten ja yhteisöjen agendalla on yhä suurempana teemana digitalisaatio ja siihen liittyvät ratkaisut. Tietoliikenneratkaisut ovat merkittävässä roolissa, kun organisaatioissa mietitään ratkaisuja kriittisiin liiketoimintaongelmiin tai luodaan uutta digitaalista liiketoimintaa.

Esimerkiksi ambulansseissa voidaan hyödyntää Bluetooth- tai NFC-teknologiaa keräämään tietoa ambulanssin sisällä olevista laitteista ja käyttää Wi-Fi- tai 5G-verkkoa tiedon toimittamiseen suoraan sairaalan potilastietojärjestelmään. Tällöin kriittisessä roolissa ovat tiedonsiirron nopeus ja siirrettävän tiedon eheys – potilasturvallisuudella on suurempi painoarvo kuin pelkillä teknologian kustannuksilla.

Ympäri maailmaa liikkuvien laivojen tai lentokoneiden moottoreiden toimintaa sen sijaan voidaan optimoida reaaliaikaisella kunnon mittaamisella ja tehon ohjaamisella. Tällainen korkean tarkkuuden globaali tiedonsiirto vaatii kustannustehokkaita ja globaaleja tietoliikenneratkaisuja. Maailmanlaajuinen laitteiden seuranta osuu myös suomalaisiin laitevalmistajiin, ja siinä ennustetaan olevan selkeitä mahdollisuuksia joko tehokkuuden parantamiselle tai täysin uudelle, Device-as-a-Service, liiketoiminnalle.

Useiden kriittisten liiketoimintakysymysten ratkaisemiseen vaaditaan siis toimivia tietoliikenneratkaisuja, jotka saattavat erota toisistaan huomattavasti. Yleensä yksittäinen teknologia ei ole tarpeeksi, vaan tarvitaan useita samanaikaisia tai ketjutettuja ratkaisuja. Teknologioista osa on jo markkinoilta helposti saatavilla, kun taas toiset ovat vasta pilkkeenä insinöörin silmäkulmassa.

Miten löytää oikeat tietoliikenneratkaisut?

Tietoliikenneratkaisut on tärkeää nähdä keskeisenä osana tulevaisuuden digiratkaisuja. Lisäksi, ratkaisujen täytyy sopia yrityksen arkkitehtuuriin ja koko ekosysteemiin – miten yritys toimii yhteistyössä eri asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Uusia teknologiatrendejä tutkivassa Tech Trends -raportissamme suosittelemme tarkastelemaan sopivia tietoliikenneratkaisuja ainakin seuraavien tekijöiden näkökulmasta:

  • Välimatka – Onko valittu teknologia oikea kyseiselle tiedonsiirtovälimatkalle?
  • Kapasiteetti – Riittääkö teknologian tarjoama kaistan leveys sovellukselle?
  • Suorituskyky – Suoriutuuko teknologia sovellukselle asetetuista vaatimuksista, esimerkiksi viiveen ja sietokyvyn osalta?
  • Turvallisuus – Täyttääkö valittu teknologia yrityksen tietoturvavaatimukset?
  • Vahvuus markkinassa – Tukevatko markkinan tärkeimmät toimijat kyseistä teknologiaa?
  • Maturiteetti – Onko teknologia vakaa ja onko saatavilla useita laitevaihtoehtoja?

Näiden lisäksi on tärkeää pohtia, mitä ratkaisujen kehittäminen ja ylläpito vaativat. Välttämätöntä on ainakin tarve uusien teknologioiden osaajille ja nykyisten asiantuntijoiden osaamisen kehittämiselle. Kysyntää riittää varmasti sekä yksittäisten teknologioiden erityisasiantuntijoille, että niille, jotka pystyvät tunnistamaan eri teknologioiden tuottamat mahdollisuudet ja innovoimaan uusia arvoja tuottavia ratkaisuja.

Kaivataanko sinun organisaatiossasi näkemystä tulevaisuuden tietoliikenneverkoista? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Ilmari Mustakallio

Ilmari Mustakallio
+358 (0)40 822 7351

Lue lisää tulevaisuuden tietoliikenneverkoista Tech Trends 2019 -raportistamme

Lue lisää teknologiatrendeistä lataamalla Tech Trends 2019 -raporttimme

Oliko tieto hyödyllistä?