Asiantuntijat

Per-Gustav Wickström

Siirtohinnoittelu

Per-Gustav Wickström

Per-Gustavilla on yli kymmenen vuoden kokemus siirtohinnoittelusta ja kansainvälisestä verotuksesta. Hän on ollut mukana lukuisissa arvoketjuoptimointi ja siirtohinnoitteluprojektissa eri toimialoilla ja hänellä on vankka kokemus veromallien suunnittelusta. Yksi hänen tämän hetkisistä fokusalueistaan on operatiivinen siirtohinnoittelu, jossa nähdään vahvaa kysyntää monissa yrityksissä.

Per-Gustav has ten plus years of experience from transfer pricing and international taxation. He has participated in a number of international supply chain and transfer pricing projects within various industries and has gained strong experience in designing efficient tax operating models. One of his current focus areas is operational transfer pricing, which currently faces a strong growth among Finnish based multinationals.
 

Per-Gustav Wickström