People

Aapo Pessi

Siirtohinnoittelu

Aapo Pessi

Aapo työskentelee Deloitten siirtohinnoittelutiimissä Suomessa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu siirtohinnoitteluteknologiat, siirtohinnoitteludokumentointi sekä erilaisten siirtohinnoittelumallien suunnittelu ja käyttöönotto. Lisäksi Aapolla on kokemusta liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja siirtohinnoitteluriidoista.

Briefly in English:
Aapo is working in the Transfer Pricing team focusing on TP technology, TP documentation and transfer pricing model planning and implementation. In addition, Aapo has experience in business restructurings and TP controversy.

Aapo Pessi