Asiantuntijat

Ari Hakkola

Tilintarkastus

Partner

Ari Hakkola

Salmisaarenaukio 2

Helsinki

00180 Helsinki

Finland

Katso kartasta

Ari Hakkola on Deloitte Suomen ulkomaisessa omistuksessa olevien asiakkaiden tilintarkastuksesta vastaava partneri ja on toiminut tilintarkastajana useiden vuosien ajan eri asiantuntijarooleissa. Arin erityisasiantuntemus liittyy kotimaiseen kirjanpitolainsäädäntöön, IFRS-raportointiin, konsernilaskentaan ja verotukseen. Ari vastaa partnerina lisäksi myös Deloitte Suomen tilintarkastushenkilöstöstä.

Briefly in English:
Ari is an audit partner for Deloitte Finland's foreign-owned clients and has been an auditor for multiple years in various roles. Ari's expertise is in domestic accounting legislation, IFRS reporting, corporate accounting and taxation. 

Ari Hakkola