Asiantuntijat

Bela Batizi-Pocsi

Cyber Security

Senior Consultant

Bela Batizi-Pocsi

Bela on kyberturvallisuuden ammattilainen, jolla on kokemusta Security Operations Center -kokonaisuuksien johtamisesta. Bela tukee kybertiimejä arvon luomisessa yrityksille GRC:n (Governance, Risk and Compliance) avulla ja auttaa organisaatioita muuttamaan liiketoiminnan vaatimukset tehokkaiksi kyberturvallisuuden käytännöiksi.

Briefly in English:
Bela is a cyber security professional experienced in managing Security Operations Centers to provide clients with fast and efficient Detection and Response capabilities. He supports cyber teams in creating value for the business through GRC (Governance, Risk and Compliance) and helps organizations to translate business requirements into effective cyber security practices.

Bela Batizi-Pocsi