Asiantuntijat

Kimmo Salakka

Business Model Optimization

Director

Kimmo Salakka

Kimmo on fokusoitunut teollisuuden toimialaan ja vastaa biotuotteiden toimialasektorista. Hänellä on 16 vuoden konsultointikokemus erikoistuen uusiin liiketoimintamalleihin, globaalien toimintamallien kehittämiseen sekä myynnin ja toimitusketjujen muutoksiin. Kimmolla on laaja toimialakokemus valmistavasta- sekä prosessiteollisuudesta sekä konsultointiuraltaan että teollisuuden palveluksesta liittyen liiketoimintamallien kehitykseen, toimintamallien muutoshankkeisiin sekä tietojärjestelmien kehittämiseen. Hänen asiakkaitaan ovat prosessiteollisuuden yritykset, kone- ja laitevalmistajat sekä teollisia palveluita tarjoavat yritykset.

Briefly in English:
Kimmo focuses on Industrial Products and Services clients and leads Bio & Fiber sector in Finland. He has 16 years of consulting experience and specializes in advising clients on new business models, global operating models and sales and supply chain transformations. Kimmo has extensive experience in process and industrial manufacturing and services both in consulting and inside the industry. He’s core competencies include business model development, operating model development and implementation, and technology implementation and change programs. Kimmo works with the clients in process manufacturing, industrial equipment manufacturing, industrial services and consumer product manufacturers.     

Kimmo Salakka