Asiantuntijat

Mikko Paloneva

Mikko Paloneva

Mikko Paloneva työskentelee Deloitte Suomen riskienhallinnan palveluissa vähähiilisyydestä vastaavana asiantuntijana. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, energia- ja ilmastopolitiikasta, vähähiilitiekartoista, päästökaupasta (EU ETS) ja hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. Mikko on työskennellyt niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla ja YK-tehtävissä, lisäksi hänellä on vahva kansainvälinen kokemus.

Briefly in english:
Mikko Paloneva is a part of Deloitte Risk Advisory team in Finland, where he works as a Low Carbon Lead. He has more than 10 years of experience on climate change mitigation, energy and climate policy, low carbon roadmaps, emissions trading (EU ETS) and carbon offsets. Mikko has been working on public sector, private sector and the United Nations, and he has a strong international experience. 

 

 

Mikko Paloneva